Pobles vs. reis, públic vs. privat, retòrica vs. Filosofia.

Com en altres ocasions, les ganes de fer aquest apunt neixen de l’encreuament d’una experiència personal en el món de la historiografia i la lectura que es va fent mirant d’aprendre alguna cosa del nostre passat. És doncs un apunt a mig camí entre el jo (irrellevant) i la idea (abstracta), que com el seu títol indica parlarà de dualitats que han volgut tornar a fer-se inesperadament presents. Permeteu doncs que es faci en primera persona, però des de la impersonalitat.

Ja fa un temps, vaig tenir l’oportunitat de sentir una entrevista amb un historiador amic i mentor, en la que deia algunes bajanades. Coneixent-nos d’anys i com que no eren pas novetat per a mi, no vaig poder estar-me, tot i així, de recordar-li la falsedat d’algunes de les nocions que expressava. L’amical, i esperada, resposta fou que discrepàvem.

I aquí s’acaba l’anècdota, i per això neix el comentari. Ni ell sent la necessitat de modificar el seu punt de vista, ni jo d’insistir-li inútilment per enèsima vegada (és una qüestió de voluntat, no de pensament). No és cap secret que evitar mirar de resoldre la discrepància és un patró recurrent que apareix entre experts. Fins i tot ho he pogut escoltar expressat en públic per els propis professionals ‘des de la tarima’. Però si estimes el saber, no pots evitar veure que és quelcom nefast. Passem a la part més pròpiament històrica.

Etnogènesi

Hi ha un corrent de pensament (crec que neix al segle XX) que ve a negar / relativitzar / difuminar / dubtar de l’existència d’identificacions socials en èpoques antigues, veient-les més com un artefacte produït per el poder i l’escriptura que no pas una realitat sociològica del moment. Una mecànica constatable al llarg dels segles. Des dels ‘celtibers‘ romans als pobles ‘germànics‘ han estat explicats no com idiosincràsies socials endògenes sinó com efectes de la interacció amb l’imperialisme (romà). Una postura no pas buida de contingut, tot al contrari, que peca però de carregar tot el fato en la part dèbil de l’equació (en el sentit documental) i que sovint cau en allò tan bàsic de confondre l’absència d’evidència amb l’evidència d’absència. Un error que pocs professionals estan disposats a reconèixer. Una postura que en el fons no fa sinó magnificar el propi imperialisme, o sigui, és filla de la seva pròpia circumstància.

Que l’imperialisme promou idiosincràsies socials subsidiades és manifest des del ‘divide et impera‘ romà (i no en foren pas els inventors), però creure que el que està sent dividit és quelcom amorf o neutre és oblidar que cap societat humana desconeix el ‘nosaltres‘, l’autoidentificació social.

La torna vingué després en llegir un bonic article d’en Andrew Gillett: Gillett, Andrew : 2008 : “Diplomatic Documents from the Barbarian Kingdoms” : Rome and the Barbarians. The birth of a new world : p.400-402, en forma de carta de Teodoric el Gran a Clovis, poc abans de Vouillé. En donem la traducció anglesa de l’article (amb els termes originals que volem significar entre parèntesi), i en nota el text de Cassiodor [1]:

The purpose of sacred marriage ties among kings (reges) is to unify them, to ensure that the security they want for their populations (populorum) thrives on account of their peaceable intent. This is holy and not to be violated by any breach. How can promises be preserved by guarantees if they are not trusted by those who are dear to each other? Rulers (domini) are joined in close family bonds so that separate nations (nationes) may be glorified by a common desire for peace, and that the aims of different peoples (gentium) may flow together in streams of harmony.

In light of this, we are astounded that your pride is so angered by trivial causes that you plan to undergo the fiercest struggle with our son Alaric with the effect that many who are in fear of you are enjoying your strife. You are both kings of the foremost peoples (gentium), both at a vigorous stage of live. It will be no small disruption for your kingdoms (regna) if each side lets loose and fights. Do not let your strength become an unexpected disaster for your homeland (patriae), since the greatest odium to befall a king would be the destruction of his population (populorum) in a trivial cause.

Let me speak freely, let me say from affection what I think: it is senseless to mobilise your forces after merely exchanging one hostile embassy. A demand made from relatives should be pursued through properly chosen judges, since men of the sort whom you would choose as mediators will be pleased to help achieve the ends you seek. How would you yourself judge us if you thought that we had neglected your desires?

lt may well happen that in battle one of you will fall grievously; let it not happen. Throw down your sword, you who want to shame me by fighting I forbid you, by right of both a relative and a friend. Whoever believes that these warnings are to be depised – though I doubt that anyone would – will find us and our allies against him.

On this account, we have entrusted our envoys […] and […] urgently to approach Your Excellency. Through them we have also dispatched letters to your brother; our son, King Alaric, to ensure that by no means may another’s ill-will spread snares among you, but that instead, maintaining your alliance, you bring whatever the matter is to a peaceable end through the mediation of friends.

We have also ordered our envoys to raise certain things in their spoken discussions with you, so that the peoples (gentes) that have profited from a long peace under your forebears are not ravaged by a sudden blow. You should trust him whom you know takes pleasure in your well-being: one who seeks to thrust another into headlong disaster certainly does not give advice in good faith.

Deixem de banda aquí els aspectes més polítics del text (un exemple magnífic de diplomàcia entre reis que donaria per fer-ne una tesi), per limitar-nos als aspectes sociològics més directament relacionats amb la temàtica d’aquest apunt: existien, o no, idiosincràsies socials diferenciades en l’Europa de fa més de mil anys?

És evident que per els actors del text la resposta és: sí. Tots són reis que tenen la seva pròpia nació i els seus propis pobles, als quals tenen l’obligació de protegir. Aquest és l’acord gairebé intemporal entre governants i governats: els segons es deixen governar per els primers a canvi de protecció. Qui no sap o no vol protegir la seva gent, perd el dret ‘sagrat’ a ser el seu governant[2]. El primer paràgraf de la carta ho expressa meridianament. Els pactes dinàstics entre reis es fan per promoure la pau entre les seves gents i en la seva cosmovisió són sagrats (un fill encarnarà la ratificació divina de l’acord). És forçós doncs que reconeixien la diversitat entre veïns (un bon exemple podrien ser els juraments creuats d’Estrasburg entre els dos mig-germans Lluís el Germànic i Carles el Calb [3]).

Posant-ho d’una altra manera. En el cas d’aquesta carta, Clovis ignorarà el consell de Teodoric, matarà a Alaric i es quedarà amb Tolosa, fet que la integrarà al regne franc, però és evident que això no transmutarà la població en francs i que el rei no ho espera pas. Sí però que n’esperarà la seva submissió (i els seus costos associats) ja que ara serà ell, el nou ‘protector’[4]. Tenim doncs que la identificació social del regne de Clovis (i per extensió la de la resta de regnes veïns) no és uniforme, no pretén ser una descripció tipològica dels del punt de vista sociològic, és una identificació de natura i gènesi ‘política’[5]. A la identificació (o identificacions) que tinguessin els tolosans abans de Vouillé, se li sumarà després la de formar part del regne franc, amb la seva pròpia influència.

El text ho expressa força bé. Els regents (domini) són clans familiars que dominen les seves nacions (nationes) ergo, ens polític (actualment en diríem estats), amb l’obligació sagrada de defendre la seva població (populorum). Altra cosa és el fet que aquestes nacions dominades per els clans estiguin compostes de diferents pobles (gentium), començant lògicament per el dels propis regents. Gentium (gentium vota), que són els que s’espera que convisquin en concòrdia amb els seus veïns (veïnatge degut a la geografia, concòrdia gràcies als pactes de pau dels regents).

La teoria etnogènica entén la creació de la identitat social com l’extensió de la identitat dels regents als regits, dels domini a les nationes (i en això el text és ben explícit). Però com es pot també llegir en el text, si bé els regents s’identifiquen com famílies especifiques, els regits estan descrits per dos conceptes. El de població (populorum), que es pot entendre com la suma de tots els habitants del regne en un moment donat (el territori de la nació/estat regida per la família, ergo d’extensió variable). I el de pobles (gentium), que no neix necessàriament de la dominació dels regits sinó que li és preexistent, com el cas dels tolosans post Vouillé il·lustraria (i notis que Teodoric no s’identifica amb la gens ni de Clovis ni d’Alaric, un detall a considerar en la polèmica sobre quant s’inicià la diferenciació visigot-ostrogot[6]).

El terme llatí emprat en la carta, ‘gens‘, que en l’accepció més habitual expressa una idiosincràsia sociològica diferenciada[7], indica l’existència d’un altre factor en l’equació etnogènica. Un que no depèn exclusivament de la relació regent-regit i que com Teodoric dirà, són els que s’espera que convisquin en pau entre veïns. Es pot entendre en un doble sentit. Com la identitat social de les famílies regents, és a dir; la ‘gens‘ del regents, i un exemple gairebé canònic podrien ser ‘els francs‘, entès entre ells com el conjunt de la seva noblesa/clans dominants i només posteriorment i en segon terme, com la de la població de ‘Francia’, un cop la identitat del clan es va fer predominant en el seu territori[8]. Però també és evident que hi ha més ‘gens‘ que ‘nacions’, i que igual que un ‘rei’ manarà sobre diverses ‘gens‘, un ’emperador’ manarà sobre diversos ‘regna’.

La pregunta és doncs: d’on venen aquestes altres gentium que no són l’extensió d’un clan?

Podríem pensar teleològicament que totes les identificacions socials que existiren s’originaren d’un clan, encara que se n’hagi perdut el record. Aquesta és de fet, la ideació social més antiga (primer mil·lenni aC, com a mínim), i l’assignació d’un epònim a cada gentilici és la seva expressió més directa, tot establint una relació biunívoca entre el col·lectiu expressat en el gentilici i una individualitat germinal (una noció ja vella en temps dels clàssics[9]). Però la identificació individu-col·lectivitat tot i ser bàsica en el pensament antic (d’aquí la necessitat dels epònims), des del nostre punt de vista, formalment, és una postura indemostrable i factualment errònia (només cal pensar en el cas dels celtibers).

De manera, que tot i reconèixer l’acció etnogènica de la relació regent-regits, hem de considerar que no sigui sinó la pròpia dinàmica social la que sigui el primer motor generador d’idiosincràsies. I en aquest cas, sembla clar que el factor clau seria la localitat versus el veïnatge o l’alteritat. En la mesura que la població d’un territori s’autoconsideri sota una mateixa identitat, tenim el germen d’una idiosincràsia nova, que passarà a ser objectivable quan sigui identificada des de l’alteritat.

Els tres pilars clàssics de l’autoidentificació social han estat definits com: (A) un codi de comunicació propi (una llengua), (B) un codi de conducte propi (una llei/costum), i (C) una memòria pròpia (una història). Tres ‘propis’ que evidentment només tenen sentit etic des de l’alteritat. Però tots tres conflueixen en la pràctica en un quart aspecte de natura volàtil i fill de la pròpia natura social: (D) el manteniment de l’autoreconeixement per part de la pròpia població. Seria doncs evident que l’eix rector és la dualitat local-forà o si es vol, en la seva expressió més simple; local vs. no local; o en termes individuals: jo vs. el no jo, l’altre. I per extensió, que és l’acceptació de la població la que fa i desfà idiosincràsies.

Cal doncs entendre la interacció etnogènica de regents vs regits, en aquests tres àmbits socials (comunicació, control i cultura) per afectar al quart (autoidentificació). I en aquest sentit, el tret més important a considerar potser sigui que no es tracta d’un joc de suma zero, on una identitat ha de desplaçar l’altra forçosament sinó que la multiplicitat i mescla d’identificacions és la norma. Així com el fet que el regent, en escenaris de conquesta, gairebé per definició, és el grup minoritari, una qualitat clau si del que estem parlant és d’aspectes socials,

Un nou rector, en la mesura que pugui, mirarà de dictar tant la llengua, com la llei dels regits, i de retruc, portar la seva historia/cultura a uns paràmetres que li siguin propis (o si més no tolerables[10]). Però si bé l’aplicació d’una llei en darrer terme només requereix d’una minoria de la població (la que exerceix la violència en nom del regent), ni la llengua, ni la història depenen de minories. D’aquí l’ús polític de la cultura per aconseguir implantar la idiosincràsia minoritària del regent al regit. És a dir, intentar transformar la idiosincràsia de la gens dels regits a la de la gens del regent (aculturació), si cal, amb deportacions dels locals o importacions massives de forans. Això en escenaris de conquesta, ja que també és evident que quan l’imperi promou un clan i un regent concret entre els d’una gens conquerida per que li faci la feina, és un escenari força més simple, ja que l’acceptació d’un de casa no implica el canvi ni de la llengua ni de la història o cultura; si més no en una fase inicial. Tant l’imperialisme com els pobles nòmades, tenen en comú que s’aprofiten de les poblacions preexistents a la seva arribada. Seria incomprensible pensar que si clans i imperis tenen una idiosincràsia pròpia, els pobles que els pateixen, no. No tenen potser una llengua, una llei i una memòria pròpia previs?

Posem un parell d’exemples propers de com la idiosincràsia local sobreviu mil·lennis a través dels processos d’aculturació: els ibers i els turdetans.

En el cas del ibers, no només és que els territoris on hi ha evidència escrita (la Ibèria posterior al segle V aC) siguin els dels actuals Països Catalans, és que a mig camí, l’arribada dels gots hi iniciarà al segle V dC una Gòtia amb capital a Tolosa que perviurà fins el segle X en ple regne franc i que inclourà els territoris més septentrionals (a diferenciar del regne de Toledo, i imprescindible per enquadrar adequadament el moviment neovisigòtic astur del segle IX). I que un cop definitivament separats de la matriu franca, els comtes de Barcelona del segle XII, es reservaran les terres de la vella Ibèria, quan pactaran amb els reis de Castella la futura divisió de les terres peninsulars llavors encara musulmanes[11]. Pacte internacional que continuarà sent respectat per les parts un segle més endavant com il·lustrarà l’exemple de l’episodi del rei Jaume amb Múrcia.

El cas dels turdetans, és potser encara més rellevant per el que estem parlant aquí. Si els grecs els diferenciaven clarament dels ibers, amb una situació costanera més meridional i una llengua i escriptura pròpia i diferent de la ibèrica, també es feien ressò de la disposició dels locals a abandonar gustosament les seves costums i la seva parla per la dels llatins (Strabó III 2.15). De fet, no faltaran emperadors romans provinents de la seva terra (com tampoc de les dels celtes, i no així en la dels ibers). És que mil anys més tard, amb l’arribada dels àrabs tornarà a registrar-se el mateix patró. La població local acceptava de bon grat la cultura i la parla dels nous rectors àrabs, un fet més que ben consignat en l’episodi dels màrtirs de Còrdova del segle IX. La Tarsis salomònica-Turdetania-grega del primer mil·lenni aC, havia passat per la Ulterior i la Bètica romanes per fer néixer l’Al-Andalus[12] al segle VIII i esdevenir el nucli de civilització musulmana altmedieval europeu durant un bon grapat de segles. Seguint el guió dels pactes entre els comtes de Barcelona i els reis de Castella del segle XII esmentats abans, seran aquests segons, els que es quedaran amb el gruix de les terres turdetanes i en promouran el canvi al cristianisme i la parla llavors ja, castellana. Però l’adaptabilitat turdetana, a més de perdurar fins el nostres dies, encara proporcionarà un altre exemple de la seva versatilitat quan al segle XVIII, la impaïble ocupació de la corona catalano-aragonesa (ergo els territoris de la vella Ibèria) per part de la castellana (celtes en termes dels clàssics grecs), crearà de retruc el Gibraltar anglès. Una nova identificació social, tan antiga, doncs, com el proto-estat espanyol que tornarà a assumir parla i costums forans amb plena normalitat sense perdre la seva unicitat. Tot el contrari, mantenint el seu accent propi i potenciant l’especificitat de la seva idiosincràsia.

O sigui, que fins i tot en casos on es es pot pensar que es donà l’autoacceptació de la nova identitat per part de la població, la idiosincràsia local pot sobreviure al llarg dels segles. Fet explicable si entenem que el que en un primer moment és forà, esdevé propi i fins i tot identitari (com vol la teoria etnogènica), reforçant la diferencia amb els veïns (que lògicament tindran una evolució històrica diferent) i per tant, a la llarga fent de la localitat el factor més estable de l’equació identitària. Ara, per què això es dongui, cal una sintonia mínima entre l’aportació nova dels nous regents i la idiosincràsia local. Els nou vinguts no són rebuts igual a tot arreu, i les situacions es van repetint formant patrons. L’arrianisme visigot serà repel·lit en bona part dels territoris celtes i turdetans[13] més proclius al catolicisme romà, però menys en els de matriu ibèrica[14]. El judaisme de la Ibèria precristiana, la Sefarad del primer cristianisme, sobreviurà en la Gòtia i florirà paral·lelament també a l’Al-Andalus premil·lennial facilitant que Sefarad es desplaci a terres turdetanes al segle X, però en canvi, ho farà menys en les terres peninsulars dels celtes. Podem pensar que cada ethnos estranger mira de trobar el seu lloc més adient: els sueus a Galícia, el gots a la Ibèria, els francs a la Bèlgica, els llombards a la vall del Po (l’Hespèria eridana del grecs), etc, etc. No sembla desassenyat pensar que potser les sinergies amb el context cultural de cada lloc, o sigui, amb la idiosincràsia local, sigui un element clau en aquesta acomodació[15]. Com tampoc falten exemples en negatiu, on l’assentament dels nous vinguts provoca un rebuig persistent dels seus veïns (un exemple podria ser la, hores d’ara ja tradicional, rivalitat entre bretons i normands).

Ara, ens parlen els texts que ens han arribat de totes les gens que han existit? És evident que no. El registre escrit està decantat bàsicament a la facció regent de les societats i només consigna el que fou rellevant des del punt de vista del poder. Una gens bàrbara pot aparèixer en els texts en un moment donat, quan l’imperi romà hi té contacte per exemple, per després desaparèixer durant generacions, com el cas dels Hèruls[16]. Moltes, ja no tornen a constar i es suposa la seva desaparició/subsumissió en altres identitats socials properes, però algunes, sí, i per tant evidencien el que la lògica ja indicava. La realitat era i és sempre més complexa i rica que el registre escrit.

La derivada per tant, per el que fa a la mirada historiogràfica, és la necessitat de contemplar com una possibilitat real l’existència d’altres gens, en el sentit de potencials actors polítics, en qualsevol context antic (una gens, en un moment determinat pot generar un clan rector sense necessitat d’intervenció exterior, com passa en l’escenari etnogènic ‘clàssic’)[17]. No fer-ho, i és una pràctica més que habitual, és un error metodològic majúscul, ja que equival a allò de confondre l’absència i l’evidència. Si sabem que el registre escrit només consigna la problemàtica política des del punt de vista emic del poder, no es pot en cap cas derivar del seu silenci la inexistència de gens que no interessava reconèixer[18] o que simplement no li eren un problema. Expressat en altres termes: en qualsevol context antic cal considerar la possibilitat de l’existència d’altres identitats socials en joc més enllà i/o preexistents a les ja registrades des del poder. Especialment quan ens trobem amb contexts i situacions difícils d’entendre. Segons la lletra, ni l’imperi, ni els clans germànics tracten les poblacions que ocupen com un subjecte polític si no es dóna un nivell de conflictivitat suficient: no hi consten. Derivar-ne ex silentio la seva inexistència, és un parany evident.

Arribem a la segona part del títol: públic vs. privat.

In nomine Domini

Pretendre que els imperis antics (i per tant, la gent que els dirigí) no tenia interès en controlar els tres pilars de l’etnogènesi, per el fet que usualment no consti així expressat en el texts, és d’una superficialitat anihilant[19]. Efectivament, si tothom té encefalograma pla, no hi haurà pensament. Gran cosa!

I és que cal entendre que el registre escrit d’unes societats bàsicament orals, a més de ser molt parcial, està fortament condicionat. Només es parla del que interessa i de la manera que interessa. L’escriptura no era (ni és) un mitjà fiable per transmetre els sentits, i això era una idea ben palpable llavors. El propi exemple de la carta de Teodoric ho explicita. És l’ambaixador, la persona que va a veure a un de part d’un altre, el que porta el pes real de la comunicació. El text escrit, només recull la part formal, la part públicament visible, la part oficial. No en va les chartae catòliques acostumaran a començar per un ‘In nomini Domini’ i hauran de ser destruïdes en cas de faltar a la veritat (blasfèmia). I sent un mitjà escàs en un món oral, el text va lligat sempre, més a la part pública que a la privada, fins i tot en el cas d’epístoles o escrits personals[20].

En l’exemple dels Hèruls d’abans, que desapareixen del registre escrit durant generacions, és inevitable entendre que la seva existència era evident per les persones que hi tingueren contacte entretant, tot i no haver deixat petjada escrita (probablement per no haver constituït un problema prou gran per als regents, o per un simple atzar en la transmissió textual). El discurs públic podrà silenciar la seva existència, però el privat l’hagué de reconèixer forçosament. Per això confondre el registre escrit amb el que hi hagué, és ignorar que el propi reconeixement de l’existència des del poder no és automàtic o ‘natural’, ans bé forçat o inevitable. El poder només es relaciona o reconeix al poder, i obviar al conquerit, o desfigurar l’oponent, no és més que una extensió interessada de la dicotomia jo=civilitzat / altre=bàrbar (un invent aparentment hel·lènic essencial en el pensament premedieval[21]). O en clau social: home lliure versus esclau, i en darrer terme entre home i animal a mida que anem enredera en el temps[22]. Una cosa és el que es diu en públic i una altra el que es diu en privat, que és per definició, quelcom més proper a la realitat (tant dels interessos dels governants, com dels governats). L’escàs registre textual antic parla d’un subconjunt de la realitat que descriu, la que es pot fer pública, i omet sistemàticament la part inconvenient, és a dir, promou el tòpic i evita el tabú.

Resumint: les identificacions socials imperials i clàniques, no eren les úniques que existiren. La lògica obliga a pensar que els territoris on s’expandiren estaven poblats per gens diverses. Idiosincràsies socials que no tenen perquè tenir un reflex adequat en el registre escric d’unes societats bàsicament orals, però que formaven part de la realitat del moment. La dificultat d’haver de contemplar l’existència de quelcom mancat de registre textual, i sovint fins i tot arqueològic (cultura i materialitat fan de mal casar), no pot justificar caure en l’assumpció de la seva inexistència. Fent un símil altmedieval: si en un context com l’elecció d’un bisbe al segle X, tenim escrits que parlen d’enfrontaments entre diversos candidats, i potser, de com s’acabà decantant l’elecció, no acceptaríem pas pensar que els candidats existien en el buit. De fet, especularem el que calgui per mirar de situar-los en la noblesa coneguda i en el seu context més probable, per tal de mirar de re-construir el que els documents no expliquen obertament.

Exactament el mateix s’ha de fer també en el registre sociològic, encara que sigui més difícil. Arribem a la darrera secció.

Retòrica vs. Filosofia

Tot el que s’ha exposat fins aquí es qüestionable. Tot, i de moltes maneres. Des de la interpretació del terme gens en la carta de Teodoric[23], a la etnogènesi a partir de la localitat vs. alteritat, o la conveniència d’intentar especular sobre aspectes que els texts no mencionen. Tot és opinable, i bé està que així sigui, ja que sense discrepància no hi ha millora. El problema està, precisament, en la manca de voluntat de millora.

Quan més erudit s’és en una temàtica qualsevol, més arguments es coneixent sobre cada aspecte que li és propi, i per tant, més capacitat es té de qüestionar-los. Tant és així, que a partir del segle XX es farà servir el terme hipercrítica, per indicar una metodologia de crítica consistent en segmentar els elements constituents d’una ideació per atacar-los aïlladament amb l’objectiu final de buidar de contingut la idea que es vol ‘criticar’. Sense la capacitat de produir una ideació alternativa, aquestes ‘metodologies’ resulten deceptives. Sota l’aparença d’un guany de coneixement, o si es vol, un guany d’abast limitat (la possible falsedat de les parts constituents) es vol destruir la idea global, sense haver de demostrar la seva falsedat intrínseca i sense haver de generar una millor idea. La crítica a la hipercrítica (o ‘tècniques’ similars) rau en què no cerca el coneixement, sols la seva aparença. Certament, és més fàcil i segur criticar que aportar idees, i l’erudició pot ser una magnífica cortina de fum.

En el fons es tracta d’una dicotomia ben antiga: la diferència entre retòrica i Filosofia. El saber jugar amb els arguments o paraules per defensar una determinada posició, sigui certa o falsa, versus l’obligació de deixar que sigui la cerca de la Veritat la que guii el pensament i la seva expressió. Anem tancant el cercle…

Si al començar es mencionava que entre historiadors i experts és reconegut que sovint s’evita la discrepància, és en part, per aquesta mateixa expertesa. Les parts coneixen les possibles divergències, però la seva resolució els hi és inconvenient. Pot ser per no haver de reconèixer l’error propi, per no voler entrar en discussió, per mandra de corregir l’error de l’altre, etc, etc, etc.

No importen les raons. Al cap i la fi, evitar la discrepància indica (encara que potser no ho sembli) que s’està oblidant la obligació de ser, abans que res, Filòsofs. I això, és només una qüestió de voluntat.

 

Notes

  • [1] Variae III.4.

   [1] Ideo inter reges affinitatis iura divina coalescere voluerunt, ut per eorum placabilem animum proveniat quies optata populorum. hoc enim sacrum est, quod nulla permittitur commotione violari. nam quibus obsidibus habeatur fides, si non credatur affectibus? sociantur proximitate domini, ut nationes divisae simili debeant voluntate gloriari et quasi per alveos quosdam concordiae adunata se possint gentium vota coniungere? [2] Quae cum ita sint, miramur animos vestros sic causis mediocribus excitatos, ut cum filio nostro rege Alarico durissimum velitis subire conflictum, ut multi, qui vos metuunt, de vestra concertatione laetentur. ambo estis summarum gentium reges, ambo aetate florentes. non leviter regna vestra quassatis, si data partibus libertate confligitis. virtus vestra patriae non fiat inopinata calamitas, quia grandis invidia est regum in causis levibus gravis ruina populorum. [3] Dicam libere, dicam affectuose quod sentio: impatiens sensus est ad primam legationem arma protinus commovere. a parentibus quod quaeritur, electis iudicibus expetatur. nam inter tales viros et illis gratum est dare, quos medios volueritis efficere. quid de nobis vos ipsi aestimare poteritis, si nos intentiones vestras reliquisse cognoscitis? absit ille conflictus, ubi unus ex vobis dolere poterit inclinatus. abicite ferrum, qui in meum pugnare vultis opprobrium. [4] Iure patris vobis interminor et amantis. ille nos et amicos nostros patietur adversos, qui talia monita, quod non opinamur, crediderit esse temnenda. quapropter ad excellentiam vestram illum et illum legatos nostros magnopere credidimus dirigendos, per quos etiam ad fratrem vestrum, filium nostrum regem Alaricum scripta nostra direximus, ut nullatenus inter vos scandala seminet aliena malignitas: sed in pace perseverantes, quae sunt mediis amicis placabiliter finire debeatis. [5] Per eos etiam et verbo vobis aliqua dicenda mandamus, ut gentes, quae sub parentibus vestris longa pace floruerunt, subita non debeant concussione vastari. illi enim credere debetis, quem vestris utilitatibus arridere cognoscitis, quoniam qui vult alterum in praecipites casus mittere, eum certum est fideliter non monere.

 • [2] La noció ve del passat politeista, quan cada poble tenia els seus déus. Els enfrontament amb els de fora eren entesos com un enfrontament entre les seves respectives divinitats (l’Antic Testament en recull tot un grapat d’exemples), i el mateix per el que fa als tractats de pau que eren igualment validats per els déus de les parts (un exemple canònic podria ser el ‘Tractat Etern‘ entre egipcis i hitites després dela batalla de Kadesh, i un d’especialment il.lustratiu en el sentit de com les coses es poden torçar, podria ser l’estela de Gu’edena en la frontera entre Umma i Lagash). D’aquí el rol de ‘protector’ que en el procès de antropomorfització de la divinitat heretaran, primer els semideus i tot seguit els humans (la figura de Gilgameix seria un bon exponent d’aquesta fase).
 • [3] Els dos mig germans juraren conjuntament un pacte davant les seves tropes, cada un en la llengua de l’exèrcit de l’altre. Lluís ho feu en romanç i Carles en teutó. Més enllà de ser un dels primers testimonis escrits del romanç (i més proper al català actual que no pas el propi francès, com pasa també amb la Sequència de Santa Eulàlia, mig segle més tard) fa palès la diferenciació social per llengua entre regnes no sols veïns sinó fins i tot amb reis mig germans (talment com explicava segles abans Teodoric en la seva carta).
 • [4] Una referencia literal podria ser el concili de Clermont de l’any 535, on en les benediccions dirigides al monarca merovingi (Teodobert I), es menciona com la seva salut i felicitat van lligades a les de molts (Gillett, Andrew : 2019 : “Telling off Justinian. Theudebert I, the Epistolae Austrasicae, and communication strategies in sixth-century Merovingian-Bizantine relations” : Early Medieval Europe : 27.2 p.161-194 p.168).
 • [5] Fet més que ben explicitat, per exemple, en l’intercanvi epistolar entre el merovingi Teodebert I de la nota anterior i Justinià I, quant aquest li demana que li faci cins cèntims del reu regne, i aquest li respon – més o menys – amb una llista de gentilicis i els seus llocs (Thoringiis, Norsavorum, Wesigotis, Saxonibus i Euciis). Fent expliçit que els regnes es consideraven formats per un mosaic d’identificacions socials (Epistolae Austrasicae XX, MGH Epis 3 p.133). I notis la significativa absència de l’autoidentificació social dels regents en la llista, o sigui en aquest cas, dels Francs
 • [6] Jordanes situa la separació entre visigots i ostrogots al segle III, fet que ha estat repetidament contestat per la historiografia moderna que n’ha proposat dates posteriors.Per exemple: Wolfram, Herwig : 1990 : “History of the Goths” p.23 ho situa al segle IV en la separació entre est i oest; altres encara baixen més la data. Amb tot, si tenim en compte que hi ha diverses maneres d’entendre el que Jordanes explica, i especialment, de llegir la manca d’evidència directa, potser no anava tan desencaminat.
 • [7] Ethnos en grec.
 • [8] Això es veu per exemple en els Annals de Sant Bertin (MGH ss.rer.germ.5 p.51) quan en l’any 858 el Germanic expulsà al Calb que haguè de refugiar-se a Borgonya, i no fou fins l’any següent, un cop verificat que les relíquies dutes per els monjos de París no eren les de Sant Vicenç que expulsà al seu germa dels ‘limits del ser regne’ i tornà a controlar la Francia Occidentalis. Queda clar que al segle IX, Borgonya, tot i formar part del regene franc, no era la seu dels francs.
 • [9] La llista genealògica de Nacions del Gènesis 10 és potser l’exemple mès complet de com es conceptualitzaven les relacions entre els diversos pobles coneguts molt abans del cristianisme.
 • [10] Un exemple esferidor de la preocupació del poder per les qûestions ‘culturals’ és la desparició simultània de les escriptures no llatines en l’imperi romà en menys de mig segle a partir d’August (Beltrán Lloris, Francisco : 2020 : “El final de las lenguas y de las culturas epigráficas paleoeuropeas” : Palaeohispánica. Revista sobre lenguas y culturas de la Hispania antigua : 20 p.167-196). Pretendre, com fan alguns historiadors filoimperialistes actuals, que fou degut a la casualitat o que era quelcom ‘inevitable’, només il.lustra la vitalitat de l’imperialisme encara al segle XXI. Tot plegat ben lamentable.
 • [11] És el Tractat de Tudilén de l’any 1151, signat entre Ramon Berenguer IV i Alfons VII.

  Terres reservades a la Corona catalana. Imatge de wikipedia,

 • [12] Terme d’etimologia incerta, entre un improbable orígen vàndal (Jones, John Harris. : 1858 : “Ibn Abd-el-Hakem’s History of the Conquest of Spain” p.45) i un d’erudit, però tampoc gaire creïble atlàntide (Vallvé Bermejo, Joaquín : 2005 : “La imagen de España desde las fuentes musulmanas” : De Hispania a España – el nombre y el concepto a través de los siglos – conferencias … del ciclo ‘El concepto de España a través de los siglos’, organizado por el Colegio Libre de Eméritos : p.63-78 p.63).
 • [13] Ja al segle VI, es pot constatar la lluita entre arrians i catòlics per el control dels símbols en la conversió al catolicisme dels visigots, com el cas de Santa Eulàlia a Mèrida i el bisbe Massona, episodi que cal considerar juntament amb el casament d’Hermengild i Ingunda i l’intent simultani de translació de les restes de la santa promogut per Brunequilda.
 • [14] La noció que les terres de substrat ibèric eren de tradició arriana, era encara perfectament viva al segle XII, en temps dels albigesos. Ho recull el cronista de la croada contra els albigesos Pierre de Vaulx-Cernay (una veu ferotgement de part), quan identifica l’origen de l’heretgia i el seu arrelament en terres septimanes al fet que es transmet de pares a fills, tot remuntant el seus origens al temps del rei Alaric II, el mateix de la carta de Teodoric, de qui dóna el macabre detall que va ser penjat en una forca a les portes de Tolosa (Guizot, M. : 1824 : “Histoire de l’hérésie des Albigeois et de la Sainte Guerre entreprise contre eux de l’an 1203 à l’an 1218. Pierre de Vaulx-Cernay” p.5). Detall aquest, per el que sembla, altrament indocumentat i que de ser cert indicaria que potser Clovis després de matar a Alaric a Vouillé l’exibí a les portes de la seva ciutat. Estalviem també aquí la disquisició sobre què s’entenia per arrianisme, ens duria massa lluny…
 • [15] Un possible índex d’aquestes sinergies es pot llegir en l’elecció dels símbols que formen continuïtats entre la cultura dels residents i la dels nou vinguts. Per exemple, en el cas dels ibers i els gots, el drac i el llop, són símbols que duen a un passat multisecular i que geogràficament es poden resseguir des de casa nostra fins el Caucas i més enllà. I amb ells, el barret en forma de ‘barretina‘ un element també ben antic i amb una evolució prou paral·lela (Florov, Irina i Nicholas : 2001 : “The 3000-year-old hat”). Elements que tal vegada puguin ajudar a entendre perquè al segle V els visigots fundaran la seva Gòtia en el cor de la vella Ibèria (aproximadament el triangle: Tolosa, Narbona, Barcelona).
 • [16] Veure per exemple: Heather, Peter J. : 1998 : “Disappearing and reappearing tribes” : Strategies of distinction – the construction of ethnic communities, 300-800 : p.95-111.
 • [17] Fins i tot en contexts tan aïllats i remots com Rapa Nui es registren lluites entre clans.
 • [18] Un cas ben proper i testimoniat seria el dels ‘bagaudes‘, n’hem parlat en aquest bloc.
 • [19] Encara més quan de fet, l’absència no és pas completa. Per exemple, Tàcit ja recollia com funcionava el divide et impera romà: “Vetere ac jam pridem recepta populi romani consuetudine, ut haberet instrumenta servitutis et reges.” Vita Agric, c.14.. Tampoc en això els romans van innovar gaire…
 • [20] Només recordar l’important paper que tindran els recull epistolars (tan privats com diplomàtics), un exemple palmari en temps dels gots serien les Variae de Cassiodor. Però també desprès tenim exemples de la fusió dels àmbits públics i privats, A casa nostra al segle IX, la comtessa de Barcelona Dhuoda escriurà el seu Liber Manualis, els consells d’una mare que se sap al final de la vida al seu fill petit absent i que ja no podrà veure crèixer. Fets des de la consciència que tot hi dirigir-se exclusivament al seu fill, el que està escrivint seria trasmès en àmbits no privats. Un exemple extraordinari en múltples sentits.
 • [21] Gillett, Andrew : 2009 : “The Mirror of Jordanes. Concepts of the Barbarian, Then and Now” : A Companion to Late Antiquity : p.392-408.
 • [22] La frontera o diferenciació entre home i animal ha anat variant; posem un parell d’exemples. En al camp mític, la animalitat era considerada un atribut diví o semi-diví (recordem entre altres Enkidu el company de Gilgameix) d’aquí les lluites dels herois i semidéus amb tota mena de bèsties o monstres. Però també en el pla social, el tractament dels vençuts com animals és explícit en el gravats imperials d’Orient Mig. De fet, la diferenciació de classe i l’esclavatge neix de la diferenciació humà/divi, ja establerta en temps de Sumer i d’allí aparentment a la resta de cultures clàssiques. El procès d’antropomorfització del diví mostra que el que ha anat variant és la imago mundi (o concepció de la realitat) dels essers humans, que evidentment inclou i afecta al que s’enten com a ‘humà’.
 • [23] Per exemple, podriem llegir la carta de Teodoric entenent que les uniques ‘gents‘ que importaven a cada un dels governants eren exclusivament les pròpies i que la resta que els hi estaven sotmeses eren irrellevants. És certament possible fer-ho, i és més que probable que sigui una noció amb una part de veritat. Ara, els sentit que es desprén del text no sembla ser aquest ja que en cap cas es fa distinció entre les diferents ‘gents’ que conformen la població del regne en un moment determinat i dels quals representa que el rei ha de tenir-ne cura.
Advertisement
Aquesta entrada s'ha publicat en aculturació, al-Àndalus, Alaric II, Andrew Gillett, Antic Testament, arrianisme, Atlàntida, barretina, bretons, Carles el Calb, Cassiodor, Castella, català, catolicisme, celtes, clans, Clovis, Dhuoda, drac, emic etic, Enkidu, epònims, Estela de Gu'edena, Estrabó, ethnos, etnogènesi, Filosofia, Francia, francs, Gènesis, Gòtia, gens, Gibraltar, Gilgamesh, gots, Hespèria, hipercrítica, Ibèria, ibèric, ibers, identitats socials, imperialisme, Jaume I, juraments d'Estrasburg, Justiniá, llombards, llop, Lluís el Germànic, Múrcia, normands, ostrogots, públic, privat, Rapa Nui, retòrica, Sant Vicenç, Sefarad, Seqüència de Santa Eulàlia, sueus, tòpic, Teodebert I, Teodoric el Gran, Tolosa, Tractat de Tudilén, Tractat Etern, turdetà, Variae, visigots, Vouillé i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.