Eines per analitzar la distribució dels signes ibèrics.

Aquest apunt és per presentar un seguit de canvis i millores recents en el Corpus Ibèrika, que tot i ser d’aparença modesta poden ser d’utilitat no menor.

Un cop localitzades espacial i temporalment totes les epigrafies i havent codificat el signari ibèric respectant la seva diversitat sígnica (més de 280 signes) s’obria la possibilitat de poder començar a analitzar de forma automatitzada la seva evolució diacrònica en detall; els signaris ‘locals’. Faltava llavors però el pas de definir quins signes es podien considerar variacions menors i quins no.

En un primer moment ja es va definir un signari ‘simplificat‘ hàbil per analitzar i cercar continguts que els resumia en 32 bases o categories (a, e, i, o, u ,y, l, m, m1, n, r, r1, s, s1, ba, ta, ka, be, te, ke, bi, ti, ki, bo, to, ko, bu, tu, ku, espi, punc, metr + rars), i posteriorment, es van agrupar els signes de cada base que tenen una mateixa topologia. El resultat foren un total de 170 ‘formes‘, tot i que 18 d’elles recullen signes inhabituals de cada base (i recordar que encara hi ha més de vint hàpaxs per incorporar al signari) i per tant, potser seria millor parlar de 152 formes diferents registrades en els testimonis que ens han arribat (ja es van comentar en aquest bloc l’any passat). Estructuració funcional que cal no confondre amb una disposició estrictament lingüística, que com ja s’ha comentat fa un temps en aquest bloc sembla que hauria de contemplar a més, la partició dels signes relacionats amb les E (vocal i sil·làbics) en dues categories paral·leles (probablement hereves de les dues Es hel·lèniques), diferenciant-ne les formes segons simetria vertical.

Les dades doncs per estudiar l’escriptura ibèrica ja fa més d’un any que estan disponibles en el Corpus Ibèrika (com la resta d’informacions del web cathalaunia.org) i ja es fa fer una primera ullada al tema dels signaris epicòrics. Sabent per cada comarca quins signes es feien servir i definint quins són equivalents entre ells, s’obre la porta a poder mirar de localitzar i quantificar objectivament  les variacions de cada lloc.

Aquest passat agost s’han afegit un seguit d’ajuts per poder treballar millor aquesta informació. Els presentem.

En primer lloc, s’ha afegit una pàgina on mostrar de forma compacta les 170 formes definides.  L’accés, en la pàgina del Signari simplificat.

Accés al quadre de formes del signari.

Que obre la finestra de formes:

Representació compacta del signari ibèric.

Una finestra que es farà servir a partir d’ara per mostrar agrupacions sígniques en el web. Es poden observar les 32 categories/bases cada una en la seva columna, i numerades de 1 a 9 les files amb les seves diferents formes definides. La primera fila correspon als signes que es fan servir en el signari simplificat per representar cada una de les bases. La darrera fila, la numerada per 0, recull les variants atípiques, i la darrera columna (els ‘rars’), es concentra només en una forma en aquesta mateixa fila.

És doncs una representació simplificada, pensada per poder apreciar de forma fàcil l’estructura de les agrupacions sígniques que el web presenta en les pàgines de Jaciments i els càlculs de la Cronologia.

Accés a les formes del conjunt sígnic del Jaciment, Municipi o Comarca.

El format és sempre el mateix: al costat del conjunt de signes s’han afegit tres punts suspensius () que clicats obren la finestra de les formes ressaltant els signes del cas.

I el mateix per les pàgines de la Cronologia:

Pàgina general de la Cronologia amb els conjunts sígnics de cada any de tall i els accessos al resum de les seves formes.

De forma que si per exemple cliquem en els tres punts de l’any 440 aC, s’obrirà una finestra amb:

Formes dels signes presumptament coneguts l’any 440 aC.

On es mostren sobre l’estructura general, les 38 formes de 23 bases dels 41 signes diferents coneguts en aquell any que es mostraven en la pàgina de Cronologia[1]: en vermell les formes referenciades i en gris clar les formes no referenciades.

A més, fent un clic sobre qualsevol dels signes (estiguin marcats o no) s’obre un pàgina amb la Cronologia dels glifs que conformen la ‘forma’ (mai tan ben dit).

I ja posats a fer, s’ha aprofitat per programar-hi la possibilitat de comparar conjunts sígnics. Se’n va parlar quan es van comentar els signaris ‘locals’ en aquest bloc. Allí es feu a mà, i per mostrar el resultat de comparar les dues comarques amb els signaris més rics (Erau i Camp de Túria) es mostrava aquesta imatge (en vermell la cinquantena de signes acceptats com a màxim segons la proposta acadèmica):

Comparació manual signaris d’Erau i Camp de Túria.

Però ara amb la nova eina, podem mostrar la mateixa comparació però automatitzada i resumida per ‘formes’:

Comparació automatitzada entre els signaris d’Erau i de Camp de Túria.

On veiem en vermell les formes exclusives d’Erau, en blau-verd les exclusives del Camp de Túria i en negre les compartides.

Amb aquests canvis tenim una visualització fàcil de l’ús de les ‘formes’ dels signes ibèrics, i com que la Cronologia permet examinar el conjunt de comarques que es vulgui, ja es pot examinar cada territori per separat.

Amb tot, quedava una facilitat més per incorporar…

Com a unitat geogràfica, és més que probable que la comarca resulti excessivament petita si el que volem és mirar de detectar signaris ‘locals’, de manera que a la pàgina de la Cronologia on es pot seleccionar sobre quines comarques volem fer la consulta, s’ha afegit un botó per ‘Marcar veïnes‘, que com es pot esperar, el que fa, és marcar les comarques que siguin veïnes de les que ja s’haguin marcat abans.

Situació del botó Marcar Veïnes.

Donem en nota la llista de veïnatges comarcals implementats[2]. Tot i que generalment el veïnatge és simple i directe, la fragmentació de les dades ha aconsellat en uns poca casos perifèrics considerar veïnes comarques que no ho són estrictament, però sí per context.

I fins aquí la presentació de les noves facilitats per estudiar (i mecanitzar si es vol) les distribucions dels signes ibèrics i la seva evolució incorporades al Corpus Ibèrika. A partir d’aquí, qualsevol que vulgui pot analitzar objectivament, i de manera fàcil l’ús dels signes ibèrics sobre el territori i al llarg del temps.

Les dues dificultats majors que romanen són estructurals: la escassetat i fragmentació de les dades  i la imprecisió de les datacions. Però tot i les limitacions inherents que imposen, hi ha molt a derivar de les dades que ja tenim. Fa gairebé dos anys que el Corpus Ibèrika va localitzar geotemporalment totes les epigrafies registrades, i per tant, l’ús els dels signes que les componen (amb les imprecisions conegudes), potser és poc temps per notar els efectes en la literatura especialitzada… Encara que potser, el problema real siguin els canvis que les dades obliguen a fer en la teoria actual…?

 

– Actualització 2022-IX-10

Rellegint l’apunt s’ha vist que mancava l’explicació de com fer una comparació de conjunts de formes. En fem un exemple concret: imaginem que volem comparar els signes coneguts de la comarca del Rosselló amb els de Saragossa.

Anem a la pàgina de Cronologia, i en la part de les comarques (per sota dels Anya de tall) premem els punts suspensius de la comarca del Rosselló, això ens obrirà una finestra amb:

Formes conegudes a la comarca del Rosselló.

El cercle vermell indica l’accés al mètode per comparar aquest signari amb el conjunt que es vulgui (l’aspecte pot variar, tot just acaba de sortir del forn i no es poden descartar ajusts posteriors).

Tornem a la finestra de Cronologia i ara premem els punts suspensius de la comarca de Saragossa, això ens obra una altra finestra amb:

Formes conegudes a la comarca de Saragossa.

Només ens queda copiar els codis numèrics de la URL de la pàgina (la part després de glifs=, en aquests cas = 33, 36, 34, 37, 44, 38, 39, 45, 180, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 69, 70, 72, 75, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 93, 122, 123, 166, 205, 87, 85, 108, 110, 104, 105, 223, 222, 125, 210, 211, 228, 233, 235, 387, 91, 90, 113, 118, 200, 220, 339, 341, 237, 292, 244, 246), enganxar-los en el requadre de la finestra de Rosselló i prémer el botó Compara. La pàgina canviarà i ens mostrarà el resultat de la comparació:

Comparació entre signaris de Rosselló i Saragossa.

En vermell les formes només de Rosselló, en verd-blau les de només Saragossa i en negre les compartides. Com es pot veure, s’ha afegit un escandall amb el recompte de cada una d’elles: els Originals són els signes en vermell i els Afegits els de color verd-blau.

I això és gairebé tot.

Només un detall. En aquest exemple, s’ha comparat el signari conegut del Rosselló amb els codis copiats de la URL del signari conegut de Saragossa, però res impedeix entrar els codis que es vulguin a mà. El mecanisme busca els codis definits en el Signari i descarta la resta, de manera que els codis es poden separar (i/o prefixar) per el que es vulgui. I recordis que codis diferents poden correspondre a un mateixa forma.

Com sempre, si algú vol suggerir alguna millora o detecta algun error en el funcionament (és una part nova i per tant encara poc provada) només té que dir-ho. S’agrairà.

 

– Actualització 2022-IX-19

Repassant s’han detectat i corregit dues errades menors en la llista de veïnatges.  😦

S’ha afegit a totes les entrades del Corpus la possibilitat de mostrar el recull de formes propi de l’entrada. L’accés, amb el mateix format que en les altres pàgines, just abans de la Transcripció:

 

Notes

 • [1] Cal recordar que la majoria de datacions expressen rangs temporals i que per tant, l’aparent precisió d’una xifra concreta  no és més que un miratge.
 • [2] Llistem els veïnatges comarcals contemplats per el programa (la primera comarca de cada línia és el centre).

   

  Erau, Aude.
  Aude, Erau, Rosselló, Fenolleda, Conflent.
  Alta Garona. Aude, Vall d’Aran, Baixa Ribagorça, Sobrarbe.
  Fenolleda, Aude, Rosselló, Conflent.
  Rosselló, Aude, Fenolleda, Conflent, Vallespir, Alt Empordà.
  Conflent, Aude, Fenolleda, Rosselló, Vallespir, Capcir, Alta Cerdanya, Ripollès.
  Capcir, Alta Cerdanya, Conflent.
  Vallespir, Conflent, Rosselló, Alt Empordà, Ripollès, Garrotxa.
  Ripollès, Vallespir, Alta Cerdanya, Baixa Cerdanya, Garrotxa, Osona, Berguedà.
  Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Baixa Cerdanya, Ripollès, Andorra.
  Alt Empordà, Rosselló, Vallespir, Garrotxa, Pla de l’Estany, Baix Empordà, Gironès.
  Garrotxa, Vallespir, Alt Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, La Selva, Osona, Ripollès.
  Pla de l’Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, Garrotxa.
  Baixa Cerdanya, Alta Cerdanya, Andorra, Alt Urgell, Berguedà, Ripollès.
  Andorra, Alta Cerdanya, Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Sobirà.
  Baix Empordà, Alt Empordà, Pla de l’Estany, Gironès, La Selva.
  Gironès, Pla de l’Estany, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, La Selva.
  La Selva, Baix Empordà, Gironès, Garrotxa, Osona, Vallès Oriental, Maresme.
  Osona, Ripollès, Garrotxa, La Selva, Vallès Oriental, Moianès, Bages, Berguedà.
  Berguedà, Baixa Cerdanya, Ripollès, Osona, Bages, Solsonès, Alt Urgell.
  Alt Urgell, Andorra, Baixa Cerdanya, Berguedà, Solsonès, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà.
  Pallars Sobirà, Andorra, Alt Urgell, Pallars Jussà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran.
  Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Baixa Ribagorça, Pallars Jussà.
  Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Pallars Sobirà, Pallars Jussà, Baixa Ribagorça.
  Baixa Ribagorça, Vall d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Noguera, Llitera, Somontano de Barbastre, Sobrarbe.
  Sobrarbe, Baixa Ribagorça, Somontano de Barbastre, Alt Gàllego.
  Alt Gàllego, Sobrarbe, Somontano de Barbastre, Foia d’Osca, Jacetània.
  Jacetània, Alt Gàllego, Foia d’Osca, Cinco Villas.
  Landes, Cuenca de Pamplona.
  Cuenca de Pamplona, Landes, Comarca de Tafalla.
  Cinco Villas, Jacetània, Foia d’Osca, Saragossa, Ribera Alta de l’Ebre, Camp de Borja, Tudela, Comarca de Tafalla.
  Rioja Baixa, Tudela, Tarassona i el Moncayo.
  Comarca de Tafalla, Cuenca de Pamplona, Cinco Villas.
  Tudela, Cinco Villas, Camp de Borja, Tarassona i el Moncayo, Rioja Baixa.
  Foia d’Osca, Jacetània, Alt Gàllego, Somontano de Barbastre, Monegres, Saragossa, Cinco Villas.
  Somontano de Barbastre, Sobrarbe, Baixa Ribagorça, Llitera, Cinca Mitjà, Monegres, Foia d’Osca, Alt Gàllego..
  Cinca Mitjà, Somontano de Barbastre, Llitera, Baix Cinca, Monegres.
  Llitera, Baixa Ribagorça, Noguera, Segrià, Baix Cinca, Cinca Mitjà, Somontano de Barbastre.
  Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell, Noguera, Baixa Ribagorça, Alta Ribagorça, Vall d’Aran.
  Noguera, Pallars Jussà, Alt Urgell, Solsonès, Segarra, Urgell, Pla d’Urgell, Segrià, Llitera, Baixa Ribagorça.
  Solsonès, Alt Urgell, Berguedà, Bages, Anoia, Segarra, Noguera.
  Segarra, Solsonès, Anoia, Conca de Barberà, Urgell, Noguera.
  Bages, Berguedà, Osona, Moianès, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, Solsonès.
  Moianès, Osona, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Bages.
  Vallès Oriental, Osona, La Selva, Maresme, Vallès Occidental, Moianès.
  Maresme, La Selva, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Barcelonès.
  Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat.
  Vallès Occidental, Moianès, Vallès Oriental, Maresme, Barcelonès, Baix Llobregat, Bages.
  Baix Llobregat, Bages, Vallès Occidental, Barcelonès, Garraf, Alt Penedès, Anoia.
  Garraf, Alt Penedès, Baix Llobregat, Baix Penedès.
  Alt Penedès, Anoia, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Alt Camp.
  Anoia, Solsonès, Bages, Baix Llobregat, Alt Penedès, Alt Camp, Conca de Barberà, Segarra.
  Baix Penedès, Alt Penedès, Garraf, Tarragonès, Alt Camp.
  Alt Camp, Conca de Barberà, Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès, Tarragonès, Baix Camp.
  Conca de Barberà, Segarra, Anoia, Alt Camp, Baix Camp, Priorat, Les Garrigues, Urgell.
  Urgell, Noguera, Segarra, Conca de Barberà, Les Garrigues, Pla d’Urgell.
  Pla d’Urgell, Noguera, Urgell, Les Garrigues, Segrià.
  Les Garrigues, Noguera, Urgell, Segrià.
  Tarragonès, Baix Penedès, Alt Camp, Baix Camp.
  Baix Camp, Conca de Barberà, Alt Camp, Tarragonès, Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Priorat.
  Priorat, Les Garrigues, Conca de Barberà, Baix Camp, Ribera d’Ebre.
  Segrià, Llitera, Noguera, Plad’Urgell, Les Garrigues, Ribera d’Ebre, Baix Aragó-Casp, Baix Cinca.
  Ribera d’Ebre, Segrià, Les Garrigues, Priorat, Baix Camp, Baix Ebre, Terra Alta, Baix Aragó-Casp, Baix Cinca.
  Baix Cinca, Cinca Mitjà, Llitera, Segrià, Ribera d’Ebre, Baix Aragó-Casp, Baix Martín, Ribera Baixa de l’Ebre.
  Monegres, Foia d’Osca, Somontano de Barbastre, Cinca Mitjà, Baix Cinca, Baix Aragó-Casp, Ribera Baixa de l’Ebre, Saragossa.
  Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Baix Camp, Montsià, Matarranya, Terra Alta.
  Terra Alta, Ribera d’Ebre, Baix Ebre, Matarranya, Baix Aragó-Casp.
  Ribera Baixa de l’Ebre, Monegres, B.Casp, Baix Aragó, Baix Martín, Camp de Belchite, Saragossa.
  Saragossa, Cinco Villas, Foia d’Osca, Monegres, Ribera Baixa de l’Ebre, Camp de Belchite, Camp de Carinyena, Valdejalón, Ribera Alta de l’Ebre.
  Ribera Alta de l’Ebre, Cinco Villas, Saragossa, Valdejalón, Camp de Borja.
  Camp de Borja, Tudela, Cinco Villas, Ribera Alta de l’Ebre, Valdejalón, Aranda, Tarassona i el Moncayo.
  Tarassona i el Moncayo, Tudela, Camp de Borja, Aranda, Sòria, Rioja Baixa.
  Sòria, Rioja Baixa, Tarassona i el Moncayo, Aranda, Comunitat de Calataiud, Tierras del Burgo.
  Tierras del Burgo, Sòria.
  Aranda, Tarassona i el Moncayo, Camp de Borja, Valdejalón, Comunitat de Calataiud, Sòria.
  Valdejalón, Camp de Borja, Ribera Alta de l’Ebre, Saragossa, Camp de Carinyena, Comunitat de Calataiud, Aranda.
  Comunitat de Calataiud, Aranda, Valdejalón, Camp de Carinyena, Camp de Daroca, Sòria.
  Camp de Carinyena, Valdejalón, Saragossa, Camp de Belchite, Camp de Daroca, Comunitat de Calataiud.
  Camp de Daroca, Comunitat de Calataiud, Camp de Carinyena, Camp de Belchite, Jiloca.
  Camp de Belchite, Saragossa, Ribera Baixa de l’Ebre, Baix Martín, Andorra-Serra d’Arcs, Cuencas Mineras, Jiloca, Camp de Daroca, Camp de Carinyena.
  Baix Martín, Ribera Baixa de l’Ebre, Baix Aragó-Casp, Baix Aragó, Andorra-Serra d’Arcs, Cuencas Mineras, Camp de Belchite.
  Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Matarranya, Baix Maestrat.
  Matarranya, B.Casp, Terra Alta, Baix Ebre, Montsià, Baix Maestrat, Ports, Baix Aragó.
  Baix Aragó, Ribera Baixa de l’Ebre, Baix Aragó-Casp, Matarranya, Ports, Maestrat aragonès, Andorra-Serra d’Arcs, Baix Martín.
  Baix Aragó-Casp, Monegres, Baix Cinca, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Matarranya, Baix Aragó, Baix Martín, Ribera Baixa de l’Ebre.
  Andorra-Serra d’Arcs, Baix Martín, Baix Aragó, Maestrat aragonès, Cuencas Mineras, Camp de Belchite.
  Cuencas Mineras, Camp de Belchite, Baix Martín, Andorra-Serra d’Arcs, Maestrat aragonès, Terol, Jiloca.
  Jiloca, Camp de Daroca, Camp de Belchite, Cuencas Mineras, Terol, Serra d’Albarrací
  Serra d’Albarrací, Jiloca, Terol.
  Terol, Jiloca, Cuencas Mineras, Maestrat aragonès, Gúdar-Javalambre, Racó d’Ademús.
  Maestrat aragonès, Andorra-Serra d’Arcs, Baix Aragó, Ports, Alt Maestrat, Gúdar-Javalambre, Terol, Cuencas Mineras.
  Ports, Baix Aragó, Matarranya, Baix Maestrat, Alt Maestrat, Maestrat aragonès.
  Baix Maestrat, Matarranya, Montsià, Plana Alta, Alt Maestrat, Ports.
  Plana Alta, Alt Maestrat, Baix Maestrat, Plana Baixa, Alcalatén.
  Alt Maestrat, Ports, Baix Maestrat, Plana Alta, Alcalatén, Gúdar-Javalambre, Maestrat aragonès.
  Alcalatén, Alt Maestrat, Plana Alta, Plana Baixa, Alt Millars, Gúdar-Javalambre.
  Plana Baixa, Alcalatén, Plana Alta, Camp de Morvedre, Alt Palància, Alt Millars.
  Alt Millars, Gúdar-Javalambre, Alcalatén, Plana Baixa, Alt Palància.
  Gúdar-Javalambre, Maestrat aragonès, Alt Maestrat, Alcalatén, Alt Millars, Alt Palància, Serrans, Racó d’Ademús.
  Racó d’Ademús, Terol, Gúdar-Javalambre, Serrans.
  Alt Palància, Gúdar-Javalambre, Alt Millars, Plana Baixa, Camp de Morvedre, Camp de Túria, Serrans.
  Camp de Morvedre, Alt Palància, Plana Baixa, Horta Nord, Camp de Túria.
  Horta Nord, Camp de Morvedre, Horta de València, Horta Oest, Camp de Túria.
  Camp de Túria, Alt Palància, Camp de Morvedre, Horta Nord, Horta de València, Horta Oest, Foia de Bunyol, Serrans.
  Serrans, Racó d’Ademús, Gúdar-Javalambre, Alt Palància, Camp de Túria, Foia de Bunyol, La Plana d’Utiel-Requena.
  Horta de València, Horta Nord, Camp de Túria, Horta Oest, Horta Sud.
  Horta Oest, Camp de Túria, Horta Nord, Horta de València, Horta Sud, Ribera Alta, Foia de Bunyol.
  Horta Sud, Horta Oest, Horta de València, Ribera Alta, Ribera Baixa.
  Foia de Bunyol, Serrans, Camp de Túria, Horta Oest, Ribera Alta, Canal de Navarrés, Vall de Cofrents-Aiora, La Plana d’Utiel-Requena.
  La Plana d’Utiel-Requena, Serrans, Foia de Bunyol, Vall de Cofrents-Aiora.
  Ribera Baixa, Horta Sud, Safor, Ribera Alta.
  Ribera Alta, Foia de Bunyol, Horta Oest, Horta Sud, Ribera Baixa, Safor, Costera, Vall d’Albaida, Canal de Navarrés.
  Safor, Ribera Baixa, Marina Alta, Comtat, Vall d’Albaida, Costera, Ribera Alta.
  Marina Alta, Safor, Marina Baixa, Comtat.
  Comtat, Vall d’Albaida, Safor, Marina Alta, Marina Baixa, Alcoià.
  Vall d’Albaida, Costera, Safor, Comtat, Alcoià, Alt Vinalopó.
  Costera, Canal de Navarrés, Ribera Alta, Ribera Baixa, Safor, Vall d’Albaida, Monte Ibérico-Corredor de Almansa.
  Canal de Navarrés, Foia de Bunyol, Ribera Alta, Costera, Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Vall de Cofrents-Aiora.
  Vall de Cofrents-Aiora, La Plana d’Utiel-Requena, Foia de Bunyol, Canal de Navarrés, Monte Ibérico-Corredor de Almansa.
  Monte Ibérico-Corredor de Almansa, Vall de Cofrents-Aiora, Canal de Navarrés, Costera, Alt Vinalopó.
  Marina Baixa, Marina Alta, Alacantí, Alcoià, Comtat.
  Alcoià, Vall d’Albaida, Comtat, Marina Baixa, Alacantí, Vinalopó, Alt Vinalopó.
  Alacantí, Alcoià, Marina Baixa, Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà.
  Alt Vinalopó, Costera, Vall d’Albaida, Alcoià, Vinalopó Mitjà, Monte Ibérico-Corredor de Almansa.
  Vinalopó Mitjà,Alt Vinalopó, Alcoià, Alacantí, Baix Vinalopó.
  Baix Vinalopó, Vinalopó Mitjà, Alacantí, Baix Segura.
  Baix Segura, Baix Vinalopó, Horta de Múrcia.
  Horta de Múrcia, Vall de Ricote, Camp de Cartagena.
  Camp de Cartagena, Horta de Múrcia.
  Vall de Ricote, Horta de Múrcia, Comarca del Noroeste.
  Comarca del Noroeste, Vall de Ricote.
  El Condado de Jaén, Jaén, Sierra de Cazorla.
  Sierra de Cazorla, El Condado de Jaén, jaén.
  jaén, El Condado de Jaén, Sierra de Cazorla, Valle del Guadiato.
  Valle del Guadiato, Jaén, Càceres.
  Càceres, Valle del Guadiato.
  Mallorca, Menorca, Pitiüses.
  Menorca, Mallorca, Pitiüses.
  Pitiüses, Mallorca, Menorca.
  L’Alguer, Campidano di Cagliari.
  Campidano di Cagliari, L’Alguer.

   

  I la llista de codis de les formes registrades a cada comarca (segons la pàgina de Cronologia del Corpus Ibèrika en el moment d’escriure aquest apunt).

   

  (No-Lloc) =39, 73, 83, 87, 103, 125, 234, 88, 200
  Alacantí =33, 36, 34, 38, 39, 45, 46, 180, 48, 52, 54, 63, 65, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 69, 73, 74, 76, 168, 77, 78, 81, 82, 83, 186, 123, 87, 101, 102, 108, 126, 209, 231, 88, 91, 10, 118, 119, 193, 200, 236, 237, 59, 249, 244
  Alcalatén =46, 52, 57, 76, 223
  Alcoià =33, 36, 34, 38, 40, 45, 80, 180, 47, 50, 52, 57, 66, 67, 69, 75, 76, 79, 343, 344, 202, 81, 383, 83, 94, 87, 86, 102, 125, 231, 88, 91, 90, 114, 119, 193, 195, 237, 249, 246
  Alt Camp =33, 36, 38, 40, 45, 80, 308, 47, 52, 65, 66, 117, 67, 75, 73, 74, 343, 81, 82, 83, 87, 90, 313, 200, 237, 249
  Alt Empordà =33, 36, 34, 37, 35, 61, 38, 39, 170, 40, 42, 190, 45, 197, 388, 46, 180, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 375, 65, 56, 57, 66, 117, 67, 69, 70, 71, 213, 304, 72, 75, 73, 74, 76, 10, 301, 77, 385, 78, 79, 343, 81, 82, 383, 83, 93, 186, 96, 97, 98, 122, 123, 206, 87, 85, 86, 108, 107, 110, 104, 109, 105, 223, 124, 125, 126, 161, 207, 209, 210, 211, 228, 234, 235, 232, 10, 88, 387, 91, 90, 114, 112, 116, 313, 113, 118, 119, 314, 200, 201, 195, 203, 217, 220, 339, 236, 237, 292, 249, 244, 246, 245, 250, 252
  Alt Maestrat =33, 45, 65, 117, 72, 73, 77, 93, 87, 85, 228, 90, 236, 244
  Alt Palància =33, 36, 34, 35, 38, 180, 47, 63, 56, 67, 69, 75, 73, 77, 343, 344, 102, 104, 172, 209, 195, 246
  Alt Penedès =33, 36, 34, 38, 39, 45, 50, 57, 67, 70, 72, 73, 78, 83, 205, 87, 85, 125, 209, 228, 90, 118, 220, 246
  Alta Cerdanya =33, 36, 34, 37, 35, 38, 39, 170, 58, 40, 42, 190, 177, 191, 45, 386, 80, 180, 182, 47, 50, 48, 52, 53, 63, 62, 64, 375, 65, 56, 57, 60, 243, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 304, 10, 303, 72, 75, 73, 74, 76, 77, 79, 343, 344, 81, 82, 83, 93, 186, 95, 184, 227, 122, 123, 166, 205, 352, 224, 87, 85, 86, 103, 102, 107, 110, 104, 124, 125, 126, 172, 207, 209, 228, 221, 10, 233, 234, 235, 88, 91, 90, 92, 111, 114, 169, 116, 113, 229, 118, 193, 194, 196, 367, 200, 201, 195, 199, 327, 328, 217, 220, 236, 237, 365, 238, 249, 244, 246, 245
  Alta Garona =34, 35, 38, 41, 46, 80, 47, 52, 53, 56, 57, 66, 67, 69, 72, 73, 76, 77, 82, 383, 83, 122, 104, 126, 88, 90, 92, 112, 200, 203, 220, 236, 238, 59, 244, 254, 253
  Andorra-Serra d’Arcs =33, 36, 34, 37, 44, 38, 39, 177, 45, 46, 180, 182, 47, 50, 363, 52, 63, 62, 64, 375, 65, 56, 57, 60, 243, 66, 117, 67, 69, 304, 72, 75, 73, 74, 76, 298, 77, 78, 81, 82, 10, 383, 83, 93, 122, 123, 87, 85, 108, 105, 125, 126, 209, 211, 231, 221, 233, 90, 112, 113, 118, 200, 201, 220, 236, 237, 238, 292, 249, 245, 250, 254
  Anoia =33, 36, 34, 37, 38, 45, 80, 180, 182, 47, 52, 53, 54, 63, 65, 56, 57, 67, 69, 71, 72, 75, 73, 77, 385, 81, 82, 383, 83, 93, 186, 123, 87, 85, 104, 125, 126, 172, 209, 211, 10, 90, 118, 201, 203, 220, 236, 244, 246
  Aranda =60, 72, 73, 104, 90, 340
  Aude =33, 34, 37, 35, 61, 38, 39, 40, 45, 197, 388, 46, 80, 180, 182, 47, 50, 337, 52, 53, 54, 63, 64, 65, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 69, 70, 71, 304, 300, 72, 75, 73, 74, 76, 10, 77, 78, 79, 175, 343, 344, 202, 81, 82, 383, 83, 93, 94, 96, 97, 98, 176, 122, 123, 166, 382, 205, 226, 369, 87, 85, 86, 101, 103, 106, 107, 110, 104, 105, 124, 125, 126, 380, 207, 209, 10, 210, 228, 231, 234, 235, 232, 88, 326, 91, 90, 92, 111, 112, 116, 312, 113, 118, 119, 193, 200, 201, 195, 203, 199, 217, 220, 340, 219, 236, 237, 292, 43, 249, 355, 244, 246, 250, 252
  Bages =36, 37, 52, 57, 66, 73, 76, 83, 87, 234, 90
  Baix Aragó =33, 34, 44, 39, 45, 80, 180, 47, 52, 63, 57, 66, 117, 67, 68, 69, 72, 73, 77, 81, 383, 83, 93, 186, 122, 87, 104, 125, 211, 228, 233, 90, 118, 195, 292
  Baix Aragó-Casp =33, 34, 38, 40, 45, 47, 56, 67, 69, 70, 75, 77, 81, 83, 186, 205, 87, 234, 113, 246
  Baix Camp =33, 38, 40, 180, 55, 65, 57, 66, 74, 205, 87, 126, 88, 118, 200, 238
  Baix Cinca =34, 44, 38, 39, 45, 47, 63, 62, 57, 67, 68, 69, 73, 77, 81, 83, 93, 87, 104, 228, 121, 118, 244, 246
  Baix Ebre =36, 52, 56, 66, 83, 93, 227, 122, 87, 209, 118, 201, 249
  Baix Empordà =33, 36, 34, 35, 61, 38, 39, 58, 40, 190, 191, 178, 291, 45, 386, 80, 180, 182, 181, 47, 50, 48, 52, 53, 54, 63, 62, 56, 57, 60, 349, 243, 66, 117, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 10, 73, 74, 76, 298, 77, 385, 78, 79, 175, 343, 344, 202, 81, 83, 84, 186, 94, 97, 208, 98, 183, 320, 122, 123, 166, 205, 206, 224, 87, 85, 86, 101, 102, 108, 105, 124, 125, 192, 207, 209, 10, 228, 233, 234, 88, 89, 91, 90, 111, 114, 112, 116, 118, 119, 314, 196, 200, 201, 195, 217, 220, 339, 218, 237, 249, 246
  Baix Llobregat =33, 36, 34, 38, 39, 42, 45, 388, 46, 180, 182, 47, 49, 185, 52, 53, 63, 62, 56, 57, 66, 117, 67, 68, 70, 72, 75, 76, 77, 78, 81, 383, 83, 84, 93, 123, 206, 87, 102, 223, 10, 125, 126, 207, 234, 88, 89, 91, 90, 114, 116, 118, 200, 199, 217, 220, 236
  Baix Maestrat =33, 34, 38, 41, 45, 180, 47, 52, 63, 62, 64, 65, 56, 57, 66, 117, 67, 69, 72, 73, 76, 77, 81, 83, 93, 87, 101, 126, 207, 228, 91, 90, 111, 118, 193, 220, 236, 237
  Baix Martín =33, 34, 44, 293, 38, 39, 40, 42, 179, 45, 388, 46, 80, 180, 182, 306, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 375, 65, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 298, 77, 385, 10, 78, 198, 344, 81, 82, 383, 83, 84, 93, 186, 122, 123, 166, 335, 205, 224, 87, 85, 103, 106, 107, 216, 104, 105, 325, 125, 126, 161, 332, 209, 211, 228, 221, 233, 234, 232, 188, 88, 89, 187, 10, 90, 112, 313, 113, 120, 121, 118, 119, 200, 201, 195, 220, 339, 340, 219, 236, 238, 43, 240, 59, 171, 356, 244, 246, 245, 254, 354
  Baix Penedès =36, 34, 38, 45, 50, 52, 56, 243, 66, 70, 76, 78, 81, 83, 95, 102, 124, 125, 201, 249
  Baix Vinalopó =34, 182, 306, 47, 347, 53, 57, 239, 67, 162, 72, 344, 383, 83, 122, 87, 124, 234, 187, 90, 118, 195, 189, 244
  Baixa Cerdanya =33, 34, 44, 38, 170, 40, 45, 180, 52, 53, 54, 62, 65, 56, 57, 60, 243, 66, 117, 67, 69, 162, 305, 72, 75, 76, 77, 79, 81, 82, 83, 84, 93, 95, 122, 123, 166, 205, 224, 87, 10, 85, 101, 102, 108, 107, 110, 124, 125, 126, 207, 209, 228, 233, 234, 235, 88, 90, 378, 118, 196, 200, 195, 217, 220, 237, 238, 244, 246
  Barcelonès =33, 36, 34, 44, 38, 39, 40, 45, 80, 180, 182, 47, 52, 53, 63, 62, 56, 57, 239, 243, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 73, 76, 77, 78, 81, 82, 383, 83, 93, 186, 184, 123, 10, 205, 87, 125, 126, 172, 210, 228, 221, 89, 91, 90, 112, 116, 313, 118, 314, 200, 201, 329, 220, 163, 249, 246, 245
  Berguedà =33, 34, 44, 38, 45, 46, 80, 180, 52, 54, 57, 117, 67, 69, 73, 77, 83, 93, 87, 209, 233, 90, 118, 195, 340
  Camp de Belchite =33, 38, 47, 57, 73, 385, 83, 85, 126, 91, 200, 249, 253
  Camp de Borja =33, 34, 52, 72, 73, 74, 77, 198, 81, 224, 225
  Camp de Cartagena =36, 42, 63, 56, 77, 78, 83, 186, 122, 166, 205, 87, 125, 332, 90, 118
  Camp de Morvedre =33, 36, 34, 37, 44, 38, 39, 177, 179, 45, 46, 80, 180, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 65, 56, 57, 294, 317, 60, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 162, 302, 72, 75, 73, 76, 77, 385, 10, 78, 79, 165, 198, 342, 344, 81, 82, 383, 83, 84, 93, 94, 368, 122, 123, 205, 87, 85, 103, 102, 108, 107, 110, 104, 109, 105, 125, 126, 209, 210, 228, 231, 233, 234, 232, 88, 187, 91, 90, 10, 114, 113, 118, 119, 200, 201, 195, 203, 358, 220, 236, 237, 238, 59, 189, 249, 355, 244, 246
  Camp de Túria =33, 36, 34, 37, 35, 38, 39, 58, 40, 42, 190, 45, 197, 386, 388, 80, 180, 182, 181, 47, 50, 48, 49, 185, 348, 52, 53, 54, 55, 63, 62, 64, 375, 65, 56, 57, 294, 60, 66, 117, 10, 67, 69, 70, 71, 162, 304, 303, 72, 75, 73, 74, 76, 168, 77, 385, 78, 79, 175, 198, 343, 344, 202, 81, 82, 383, 83, 84, 93, 94, 95, 184, 97, 376, 167, 176, 123, 166, 335, 205, 206, 10, 87, 85, 101, 102, 106, 108, 107, 110, 216, 104, 109, 323, 125, 126, 161, 192, 207, 209, 210, 214, 228, 231, 221, 233, 234, 232, 88, 89, 379, 91, 90, 114, 115, 112, 116, 118, 119, 193, 194, 196, 10, 367, 200, 201, 203, 217, 220, 236, 237, 366, 365, 238, 59, 249, 244, 246, 245, 250, 247, 253
  Campidano di Cagliari =34, 38, 47, 63, 57, 67, 69, 75, 77, 81, 87, 209
  Canal de Navarrés =36, 38, 45, 80, 47, 50, 52, 53, 62, 57, 67, 69, 72, 77, 78, 83, 93, 94, 87, 125, 209, 228, 231, 234, 90, 111, 118, 193, 200, 220, 246
  Cinco Villas =33, 34, 38, 39, 47, 117, 77, 200, 201
  Comarca de Tafalla =44, 38, 45, 47, 52, 56, 66, 72, 77, 122, 225, 200, 249, 250
  Comarca del Noroeste =56, 83, 90
  Comtat =37, 38, 46, 52, 57, 66, 72, 343, 83, 93, 166, 110
  Comunitat de Calataiud =33, 36, 34, 38, 58, 40, 42, 45, 197, 388, 47, 52, 56, 60, 117, 67, 77, 345, 198, 342, 81, 82, 122, 123, 166, 235, 187, 387, 90, 92, 220, 237, 249
  Costera =33, 36, 34, 37, 44, 61, 38, 45, 386, 46, 182, 54, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 81, 82, 383, 83, 122, 123, 166, 87, 125, 126, 118, 203, 220, 251
  Cuenca de Pamplona =72, 205
  Càceres =33, 34, 45, 52, 53, 66, 117, 81, 87
  Desc.Celtiber? =33, 36, 34, 37, 44, 297, 38, 39, 40, 45, 386, 388, 80, 182, 47, 50, 52, 53, 63, 62, 65, 56, 60, 349, 66, 117, 67, 241, 72, 75, 73, 74, 76, 298, 77, 385, 165, 198, 81, 82, 10, 346, 83, 93, 95, 122, 205, 87, 101, 102, 109, 125, 126, 210, 234, 88, 387, 91, 90, 112, 118, 200, 220, 339, 340, 236, 237, 238, 292
  Desc.Zones-C, D? =33, 36, 34, 37, 44, 35, 61, 38, 39, 40, 42, 45, 197, 386, 388, 180, 182, 47, 50, 48, 347, 52, 53, 54, 63, 62, 64, 65, 56, 57, 60, 239, 66, 117, 67, 336, 69, 70, 71, 248, 10, 362, 304, 305, 72, 75, 73, 74, 76, 301, 77, 385, 78, 79, 165, 198, 343, 344, 81, 82, 383, 83, 93, 186, 184, 227, 122, 123, 205, 87, 85, 324, 107, 110, 104, 109, 105, 223, 323, 125, 126, 10, 209, 210, 228, 234, 235, 232, 88, 91, 90, 92, 114, 112, 116, 312, 113, 121, 118, 119, 314, 200, 201, 195, 220, 236, 237, 238, 43, 59, 357, 360, 244, 246, 254
  El Condado de Jaén =46, 87
  Erau =33, 36, 34, 37, 35, 61, 296, 38, 39, 41, 58, 40, 42, 45, 197, 386, 388, 46, 80, 180, 182, 181, 309, 47, 50, 348, 100, 337, 52, 53, 54, 63, 62, 64, 65, 377, 372, 371, 56, 57, 10, 60, 239, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 71, 304, 303, 72, 75, 73, 76, 168, 298, 77, 78, 79, 198, 343, 344, 202, 81, 82, 383, 83, 84, 334, 93, 186, 94, 174, 95, 184, 376, 98, 176, 321, 10, 122, 123, 166, 335, 382, 212, 374, 242, 369, 87, 85, 86, 350, 101, 103, 102, 108, 110, 216, 104, 105, 325, 124, 125, 126, 161, 381, 333, 207, 209, 210, 211, 228, 231, 221, 233, 234, 235, 232, 88, 10, 89, 326, 187, 387, 91, 90, 111, 114, 112, 313, 113, 118, 119, 373, 51, 370, 193, 196, 200, 201, 195, 203, 199, 217, 230, 220, 219, 236, 237, 238, 43, 240, 249, 244, 246, 254, 252
  Foia d’Osca =47, 56, 66, 117, 81, 82, 205, 212, 352, 85, 187, 387, 92
  Foia de Bunyol =33, 36, 34, 37, 35, 38, 42, 177, 45, 197, 180, 182, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 64, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 71, 304, 72, 75, 73, 76, 168, 77, 385, 78, 343, 81, 82, 383, 83, 10, 93, 186, 98, 122, 123, 166, 205, 206, 87, 102, 110, 104, 105, 323, 124, 126, 172, 192, 207, 209, 211, 228, 231, 221, 233, 234, 235, 232, 88, 379, 91, 90, 92, 111, 204, 112, 116, 313, 113, 118, 10, 119, 194, 200, 195, 203, 220, 236, 237, 292, 249, 244, 246, 250, 247, 254, 253, 252
  Garrigues =33, 36, 34, 38, 40, 45, 53, 62, 64, 56, 57, 66, 117, 67, 69, 73, 76, 77, 81, 82, 383, 83, 93, 87, 101, 103, 104, 126, 234, 88, 90, 111, 118, 220, 339, 238
  Garrotxa =38, 45, 66, 81, 83
  Gironès =33, 34, 35, 40, 45, 47, 52, 55, 60, 117, 67, 69, 70, 76, 77, 81, 83, 84, 98, 85, 124, 209, 234, 88, 90, 114, 367, 249
  Gúdar-Javal =38, 45, 47, 52, 65, 57, 66, 67, 69, 72, 77, 81, 83, 93, 87, 210
  Horta Nord =33, 190, 191, 308, 47, 49, 52, 53, 55, 56, 75, 76, 206, 87, 85, 102, 108, 124, 125, 207, 209, 221, 234, 91, 114, 196, 200, 217, 220, 237, 238
  Horta Oest =36, 57
  Horta de Múrcia =33, 34, 38, 42, 62, 239, 69, 77, 166, 87, 85, 101, 125, 88, 187, 118
  Horta de València =35, 38, 180, 62, 57, 67, 72, 77, 83, 91, 90, 121, 200, 220, 253
  Jacetània =33, 34, 359, 45, 80, 66, 117, 205, 352, 88, 90
  Jaén =34, 46, 52, 56, 69
  Jiloca =33, 37, 38, 45, 52, 57, 117, 69, 73, 77, 122, 166, 104, 209, 211, 118, 200, 236, 244
  La Plana d’Utiel-Requena =33, 36, 34, 38, 39, 58, 40, 290, 45, 46, 80, 180, 182, 47, 49, 52, 53, 54, 63, 62, 56, 57, 60, 239, 66, 117, 67, 69, 70, 162, 72, 75, 73, 76, 77, 345, 385, 78, 79, 198, 10, 342, 343, 344, 81, 82, 383, 83, 93, 186, 97, 122, 123, 206, 87, 85, 102, 108, 324, 107, 104, 109, 223, 322, 384, 125, 161, 192, 209, 228, 231, 221, 234, 338, 88, 89, 187, 379, 91, 90, 204, 10, 364, 116, 118, 200, 201, 195, 220, 339, 340, 237, 238, 361, 249, 244, 246, 245
  La Selva =36, 38, 180, 182, 52, 56, 57, 67, 304, 383, 83, 84, 98, 87, 85, 107, 124, 125, 126, 228, 234, 90, 92, 118, 200, 217
  Landes =36, 38, 197, 67, 83, 110, 125, 89, 120, 201
  Les Garrigues =232, 91
  Llitera =33, 36, 38, 45, 180, 50, 52, 62, 56, 60, 66, 117, 69, 72, 75, 168, 78, 81, 84, 93, 186, 184, 123, 87, 125, 90, 116, 120, 121, 229, 200, 201, 328, 238, 240, 249, 244, 246
  Maestrat aragonès =34, 39, 45, 46, 62, 56, 57, 66, 117, 67, 82, 83, 93, 234, 118, 220, 236, 244
  Mallorca =37, 54, 67, 83, 90, 238, 254
  Maresme =33, 36, 34, 44, 35, 61, 38, 39, 170, 40, 190, 45, 197, 388, 180, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 65, 377, 56, 57, 239, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 73, 74, 76, 77, 10, 78, 343, 82, 383, 83, 84, 122, 123, 166, 335, 205, 206, 87, 85, 101, 110, 105, 125, 126, 331, 207, 209, 228, 233, 234, 88, 89, 187, 91, 90, 111, 114, 112, 118, 200, 201, 195, 217, 220, 339, 10, 340, 219, 236, 292, 246, 252
  Marina Baixa =39, 40, 180, 53, 57, 67, 73, 77, 385, 383, 87, 126, 118, 203, 292
  Matarranya =38, 52, 57, 66, 117, 69, 77, 83, 93, 87, 90, 236
  Menorca =38, 45, 63, 66
  Monegres =52, 56, 93
  Monte Ibérico-Corredor de Almansa =33, 197, 80, 53, 67, 123, 235
  Montsià =33, 34, 180, 56, 57, 67, 69, 73, 385, 83, 206, 87, 126, 234, 91, 220, 236, 189
  Noguera =33, 36, 34, 37, 44, 38, 39, 41, 40, 42, 190, 45, 80, 180, 47, 50, 52, 53, 62, 56, 60, 66, 117, 67, 69, 70, 72, 75, 73, 74, 76, 78, 79, 344, 81, 82, 83, 93, 186, 184, 10, 227, 122, 123, 206, 87, 101, 108, 110, 125, 172, 192, 228, 234, 88, 90, 116, 119, 200, 220, 236, 237, 249, 244, 246, 245
  Osona =33, 36, 34, 44, 61, 38, 39, 190, 45, 388, 80, 180, 182, 47, 52, 53, 54, 63, 375, 65, 56, 57, 60, 239, 66, 117, 67, 69, 70, 162, 72, 75, 73, 76, 298, 77, 78, 165, 81, 82, 10, 383, 83, 93, 186, 95, 227, 123, 205, 225, 87, 216, 125, 126, 211, 228, 234, 88, 326, 91, 90, 111, 112, 313, 121, 118, 200, 203, 220, 340, 236, 237, 246
  Pallars Jussà =33, 38, 47, 67, 81, 82, 383, 118
  Pitiüses =44, 38, 180, 47, 54, 57, 60, 117, 72, 383, 186, 225, 87, 125, 211, 118, 200, 236
  Pla d’Urgell =34, 37, 38, 45, 47, 52, 56, 66, 67, 162, 73, 74, 77, 81, 83, 87, 125, 234, 237
  Pla de l’Estany =34, 61, 45, 52, 62, 162, 75, 81, 83, 208, 166, 85, 101, 124, 88, 116, 200, 238, 246
  Plana Alta =33, 36, 34, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 180, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 65, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 72, 75, 73, 76, 77, 78, 79, 343, 81, 383, 83, 94, 123, 206, 87, 85, 10, 102, 108, 124, 125, 332, 211, 221, 234, 88, 91, 90, 112, 116, 119, 99, 193, 194, 196, 200, 195, 220, 237, 238, 249, 246, 245
  Plana Baixa =33, 36, 34, 37, 38, 39, 58, 45, 197, 80, 180, 182, 47, 50, 48, 52, 53, 54, 63, 62, 65, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 198, 343, 10, 344, 81, 82, 383, 83, 186, 174, 97, 208, 123, 206, 224, 87, 85, 101, 103, 102, 108, 107, 110, 125, 209, 228, 231, 221, 234, 235, 88, 91, 90, 111, 114, 112, 116, 313, 119, 193, 196, 200, 201, 10, 195, 217, 220, 218, 215, 236, 237, 292, 249, 244, 246, 245
  Ports =34, 80, 65, 72, 83, 87, 238
  Priorat =80, 47, 50, 69, 73, 82, 383, 83, 90, 220
  Ribera Alta =34, 38, 45, 180, 47, 52, 63, 56, 57, 66, 67, 69, 72, 73, 74, 77, 344, 82, 83, 186, 94, 123, 87, 104, 125, 126, 228, 233, 234, 91, 92, 111, 115, 112, 200, 203, 328, 330, 220, 236, 246
  Ribera Alta de l’Ebre =34, 44, 52, 53, 56, 117
  Ribera Baixa de l’Ebre =38, 39, 57, 316, 77, 198, 112, 313, 113, 121, 118
  Ribera d’Ebre =33, 36, 34, 44, 295, 297, 38, 39, 40, 42, 179, 45, 46, 180, 182, 47, 50, 48, 52, 53, 65, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 69, 71, 304, 72, 75, 73, 76, 301, 77, 78, 79, 81, 82, 10, 383, 83, 334, 93, 186, 184, 122, 123, 206, 224, 87, 85, 102, 108, 107, 110, 104, 124, 125, 192, 209, 234, 88, 387, 91, 90, 114, 112, 120, 118, 119, 196, 200, 201, 195, 220, 237, 249, 244, 246, 245
  Rioja Baixa =33, 36, 38, 45, 180, 54, 56, 57, 72, 75, 81, 88, 91, 90, 220, 340
  Rosselló =33, 36, 34, 37, 35, 61, 38, 39, 45, 197, 80, 180, 182, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 65, 56, 57, 60, 239, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 72, 75, 73, 74, 76, 299, 77, 385, 78, 10, 79, 343, 81, 82, 383, 83, 93, 94, 96, 97, 98, 122, 123, 166, 206, 87, 85, 86, 101, 103, 102, 110, 104, 124, 125, 126, 192, 380, 207, 209, 210, 353, 228, 233, 234, 235, 88, 91, 90, 92, 10, 111, 114, 112, 118, 119, 373, 194, 200, 195, 199, 217, 220, 236, 237, 238, 244, 246
  Safor =33, 34, 38, 39, 182, 56, 57, 67, 69, 77, 383, 83, 87, 125, 228, 236, 244, 246
  Saragossa =33, 36, 34, 37, 44, 38, 39, 45, 180, 47, 50, 52, 53, 54, 63, 62, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 69, 70, 72, 75, 74, 76, 77, 81, 83, 84, 93, 122, 123, 166, 205, 87, 85, 108, 10, 110, 104, 105, 223, 222, 125, 210, 211, 228, 233, 235, 387, 91, 90, 113, 118, 200, 220, 339, 341, 237, 292, 244, 246
  Segarra =33, 34, 44, 35, 38, 39, 45, 46, 180, 47, 52, 53, 65, 57, 66, 117, 67, 69, 71, 73, 77, 81, 82, 83, 93, 94, 87, 125, 126, 210, 234, 235, 91, 90, 118, 200, 220, 219, 361, 244, 246
  Segrià =33, 34, 37, 38, 45, 386, 46, 80, 180, 182, 48, 52, 53, 62, 65, 56, 57, 317, 66, 117, 69, 70, 304, 303, 72, 75, 73, 76, 77, 342, 343, 81, 82, 383, 83, 176, 122, 205, 374, 87, 10, 223, 125, 126, 210, 211, 233, 187, 90, 92, 169, 116, 118, 196, 236, 237, 238, 249, 246
  Serrans =33, 34, 37, 38, 40, 80, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 83, 94, 208, 123, 87, 110, 161, 88, 379, 91, 220, 236, 237, 244
  Sierra de Cazorla =56, 166, 87
  Solsonès =33, 34, 44, 80, 182, 47, 52, 53, 64, 65, 56, 57, 67, 69, 71, 73, 77, 78, 81, 383, 83, 166, 87, 85, 106, 104, 105, 126, 233, 88, 187, 112
  Sòria =63, 239, 75, 87, 200, 254
  Tarassona i el Moncayo =34, 44, 45, 386, 52, 53, 72, 75, 73, 76, 77, 198, 82, 234, 235, 91, 90, 237
  Tarragonès =33, 34, 44, 35, 61, 38, 39, 45, 80, 180, 47, 52, 53, 63, 56, 57, 66, 117, 69, 72, 73, 168, 77, 78, 198, 81, 82, 383, 83, 84, 93, 186, 122, 166, 335, 87, 108, 104, 105, 125, 10, 126, 161, 192, 207, 209, 228, 235, 88, 89, 90, 112, 313, 113, 120, 121, 229, 118, 200, 195, 220, 339, 236, 238, 244
  Terol =33, 34, 38, 45, 54, 63, 57, 67, 69, 72, 73, 77, 82, 383, 83, 87, 125, 228, 88, 89, 91, 90, 118, 310, 195, 220, 253
  Terra Alta =34, 39, 46, 54, 57, 335
  Tierras del Burgo =33, 34, 44, 38, 58, 42, 45, 52, 56, 66, 117, 72, 73, 76, 77, 198, 81, 82, 87, 85, 86, 351, 125, 91, 90, 217, 220
  Tudela =45, 81, 87, 88, 91
  Urgell =33, 36, 34, 35, 38, 42, 45, 180, 47, 52, 63, 56, 66, 67, 69, 70, 75, 73, 76, 343, 81, 82, 83, 186, 227, 87, 125, 126, 228, 91, 90, 112, 119, 201, 217, 59, 249, 246
  Valdejalón =38, 66, 117, 72, 81, 82, 122, 123, 209, 210, 211
  Vall d’Albaida =34, 39, 45, 57, 117, 67, 73, 77, 383, 83, 122, 225, 126, 228, 90, 118, 340, 244
  Vall de Ricote =180, 67, 83
  Valle del Guadiato =36, 40, 49, 63, 67, 75, 78, 83, 200, 244, 246
  Vallès Occidental =33, 36, 34, 37, 44, 61, 38, 39, 40, 42, 177, 290, 45, 197, 46, 80, 180, 47, 52, 53, 63, 62, 65, 56, 57, 60, 239, 66, 117, 67, 69, 70, 71, 304, 72, 75, 73, 76, 77, 78, 10, 79, 81, 82, 383, 83, 93, 186, 122, 123, 166, 87, 85, 86, 103, 110, 104, 124, 125, 126, 207, 234, 90, 114, 112, 121, 118, 193, 367, 200, 201, 195, 203, 236, 238, 249, 244, 246, 250
  Vallès Oriental =33, 36, 34, 37, 44, 38, 39, 40, 45, 388, 46, 180, 182, 47, 52, 53, 54, 62, 65, 56, 57, 66, 68, 69, 70, 75, 73, 74, 77, 343, 81, 82, 83, 84, 93, 87, 109, 124, 125, 126, 10, 380, 209, 234, 88, 187, 114, 112, 113, 119, 200, 217, 236, 238, 292, 244, 252
  Vinalopó Mitjà =88, 90
  Zona F =33, 36, 34, 37, 38, 40, 45, 386, 80, 180, 182, 307, 47, 50, 52, 62, 56, 57, 315, 66, 117, 67, 69, 70, 72, 75, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 343, 81, 82, 83, 227, 318, 122, 123, 10, 87, 85, 108, 110, 105, 223, 222, 125, 126, 207, 228, 91, 90, 169, 120, 119, 200, 217, 220, 237, 249, 246
  Zona F-V =36, 34, 38, 40, 45, 48, 65, 56, 66, 67, 69, 70, 71, 75, 73, 76, 77, 78, 83, 376, 87, 85, 103, 125, 118, 200, 249
  Zona G =33, 38, 45, 80, 47, 50, 53, 375, 56, 66, 67, 70, 75, 76, 79, 175, 343, 344, 81, 83, 97, 123, 206, 87, 85, 108, 125, 192, 207, 228, 221, 234, 88, 91, 114, 119, 201, 217, 237, 249, 245
  Zones C-D =33, 36, 34, 38, 39, 40, 45, 46, 80, 180, 182, 47, 50, 49, 52, 53, 54, 63, 56, 57, 60, 66, 117, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 73, 74, 76, 298, 77, 78, 79, 175, 198, 343, 10, 344, 202, 81, 82, 83, 94, 97, 123, 166, 206, 87, 85, 103, 102, 108, 104, 125, 161, 192, 209, 210, 228, 233, 234, 88, 379, 91, 90, 114, 116, 113, 119, 194, 200, 195, 329, 220, 238, 171, 249, 10, 244, 246, 245, 250, 254

Advertisement
Aquesta entrada s'ha publicat en Camp de Túria, Comarques, Corpus Ibèrika, cronologia, Cronologia avançada, Erau, formes, jaciments, Rosselló, Saragossa, Signari ibèric, signari simplificat, signaris epicòrics, veïnatge comarcal i etiquetada amb , , , , , , , , , , , , , . Afegiu a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.