Prosopografia i anàlisi històrica.

Si volem examinar un territori, no seria lògic començar per mirar d’establir la seva cartografia? Doncs això és el que no es fa en l’estudi de la Història. Si pensem que en bona mesura la labor de Clio sublima l’activitat dels essers humans, i que aquests són ens autònoms que s’organitzen entre ells en societats, detectar les identitats implicades en un context donat, es pot considerar tal vegada com el més semblant a aixecar la seva ‘cartografia’; d’aquí la necessitat de la Prosopografia.

En el cas de la Història però, el context objectiu d’un estudi donat es pot definir per la suma de testimonis escrits que contenen les seves dades (diguem-li el seu ‘univers documental’), i per tant, la seva prosopografia es pot resumir en establir el conjunt d’identitats personals que hi figuren i en poder assignar a cada una en quins llocs apareixen dins de l’univers documental. No és estrictament així, tota vegada que un estudi determinat pot estar analitzant altra mena d’objectes aliens a les persones (llocs, interaccions socials, formulismes, etc, etc), però per simplificar el discurs, aquí ens limitarem al cas més general i parlarem només d’identificar persones i del context de l’alta edat mitjana.

Dit així, podria semblar quelcom simple, i si pensem que un mapa, usualment és una eina, un ajut, la pregunta seria: com és que no es fa servir de forma d’estandarditzada? Com és que no existeixen establiments prosopogràfics ja fets per els contexts més usuals? Per què cada historiador (o equip) acaba fent-se els seus propis ‘mapes’ prosopogràfics?

La resposta és doble. D’entrada, perquè en realitat és un tema complicat, i de sortida, perquè gairebé sempre es confon un establiment prosopogràfic amb una reconstrucció dels fets, quan el primer és una eina per establir el segon (la prosopografia només registra el que els documents diuen, per més incoherent o erroni que pugui ser o semblar). Per exemple, els documents sospitosos o fins i tot falsos (un tema extraordinàriament complex) sovint s’exclouen de l’anàlisi per raons aparentment obvies, ignorant però que sense haver fet prèviament l’establiment prosopogràfic complet, incloent-hi aquests documents ‘falsos’, l’atribució de ‘falsedat’ pot resultar seriosament compromesa, especialment per el que fa a la veracitat de les dades que el text aporta. I no cal ni dir que el fet d’ignorar documents atribuint-los ‘falsedat’ perquè contradiuen els pressupòsits de l’analista, o del consens que aquest fa servir (diguem-ne ‘efecte hipercrítica’), porta, sí o sí, a la ficció, no a la Història. Un escenari que també apareix quan l’univers documental és incomplet i es produeix un ‘efecte túnel’ que limita l’anàlisi de les causes i els efectes; una situació usualment molt més difícil d’evitar. Per això l’establiment prosopogràfic (un tema certament difícil i comentat recurrentment en aquest bloc) és tan important. Un establiment prosopogràfic és una eina que dóna a l’investigador la feina feta de en quins llocs del univers documental figura una certa identitat/ítem – amb totes les ambigüitats i incerteses intrínseques, que no són pas poques, desafortunadament -.

Vist així, hauria de ser quelcom d’ús habitual, justament el contrari del que passa en la pràctica de l’estudi de la Història. I és que la realitat és que els propis professionals confonen sistemàticament prosopografia amb reconstrucció dels fets, és a dir, amb anàlisi històrica, i per això miren de reconstruir xarxes familiars o socials sense haver fet el treball previ d’establiment prosopogràfic de l’univers documental. De fet, el concepte, a efectes pràctics ni existeix. Cada investigador té la seva pròpia idea de com van anar les coses i sobre això construeix, amb el consens com a únic mecanisme validador. Un escenari, on evidentment, el control del consens s’acaba convertint en l’objectiu dels que s’hi dediquen. Lamentable.

L’enfoc contrari, que quests darrers temps ha anat prenen força, és una certa consciència de la necessitat d’aproximar les Humanitats a les Ciències i els seus mètodes de verificació, la cerca de l’objectivitat en les dades i la necessitat de mirar de mesurar l’error de les propostes fetes. La Prosopografia cau exactament en aquest paradigma, ja que mira de fer la feina prèvia d’establir un conjunt de dades objectives sobre l’univers documental, i l’adveniment de les tecnologies de la informació ha permès fer coses que abans eren simplement impracticables. Amb tot però, desafortunadament, aquestes consideracions són residuals en la pràctica historiogràfica actual com diem. Per exemple, si més no per el que fa a l’alta edat mitjana catalana, l’únic intent seriós d’establiment prosopogràfic altmedieval fet fins ara a casa nostra és el del Fons Cathalaunia. Una iniciativa personal – i per tant limitada – que després d’anys d’esforç continua insistint en les bondats de tenir uns ‘mapes’ el més detallats i complets que es pugui a l’hora d’estudiar la nostra Història.

La lectura i incorporació de vàries tesis doctorals en la Bibliografia del web aquest darrer mes, ha tornat a fer evident de forma punyent aquestes dues tendències: la cientista, que mira d’aportar dades ‘objectives’ i la clàssica, més propera a la literatura, que cerca bàsicament el consens. La primera, la podem corporificar en la tesi d’en Bosch i Casadevall, Josep Maria : 2017 : “L’escenari del feudalisme a la frontera del comtat de Barcelona. Anàlisi territorial dels assentaments, l’espai obert i els camins del terme castral d’Olèrdola (segles X-XI)”, i la segona en la d’en Vergés Pons, Oliver : 2017 : “Urgell mil anys enrere. Història política, social i econòmica d’un comtat i de la seva classe dirigent (870-1066)”. No farem pas aquí un comentari de les seves aportacions (estan centrades en tòpics i contexts en els quals no tenim prou mestressa com per opinar-hi), sinó de les reflexions que la seva lectura ha generat.

Per el que fa a la tesi doctoral d’en Bosch, sembla inevitable recordar (entre altres) la d’en Negre i Pérez, Joan : 2013 : “De Dertosa a Turtusa. L’extrem oriental d’Al-Tagr Al-A’là en el context del procés d’islamització d’Al-Andalus”, que ja vàrem comentar en aquest bloc. La idea de mirar d’incorporar les dades derivades de la orografia (distancies, àrees d’explotació, etc) per ajudar en la discussió entre un model ‘rupturista’ d’ocupació d’un territori de frontera i un de ‘continuista’, és ben segur assenyada, i l’anàlisi que se’n fa sembla prou convincent. Usualment preferim els treballs que aporten més elaboració teòrica a les dades (en el cas d’en Negre, per exemple, la tesi no sols aplicava un model teòric d’anàlisi a un territori determinat sinó que a més feia aportacions significatives al propi model), i em consta que no és una preferència aïllada, altres historiadors s’han expressat públicament en aquest sentit, però sembla evident que la tesi d’en Bosch és una clara aportació a l’estudi de l’expansió del comtat de Barcelona en els segles X i XI.

La d’en Vergés, però, toca de més a prop el tema que estem tractant: la prosopografia i l’anàlisi històrica, i en especial, la seva confusió.

Un pocs paràgrafs en primera persona per aportar una mica de perspectiva. Ja he explicat en aquest bloc que qui això escriu va arribar a l’estudi de l’alta edat mitjana, ara farà potser una desena d’anys, de forma impremeditada. Sent una persona amb mentalitat de ciències, creia que al segle XXI, coses tan bàsiques com saber en quins documents apareix un cert personatge de l’època no requeriria cap feina, que estaria fet de temps abans (són documents coneguts des de fa mil anys…). Pobre de mi, innocent…! El xoc d’entendre que no es que tal cosa no existís, és que ni se l’esperava, i que per no saber, ni tant sols es tenia un catàleg raonablement complet de tots els documents coneguts del període, provocà el naixement del Fons Cathalaunia i del web cathalaunia.org (és el que té ser un programador vocacional). Posteriorment vaig aprendre que el que jo tenia en ment (un conjunt complet de sentencies amb la forma: X apareix en el document Y), es deia prosopografia, i que tot i que era coneguda, gairebé ningú la practicava i es confonia rutinàriament amb mirar d’establir qui havia existit i què havia fet.

El fet és que aquest darrers anys he estat insistint als historiadors professionals que tinc el gust de conèixer de la necessitat d’institucionalitzar una iniciativa prosopogràfica global per la nostra alta edat mitjana, un dels contexts més ben documentats d’aquells temps. En altres paraules, mirar de dur el que s’ha estat fent al Fons Cathalaunia a escala personal a l’institucional per poder-li donar estabilitat i multiplicar la seva efectivitat. La resposta habitual ha estat el silenci. Els historiadors estan tan acostumats a treballar sense una eina així, que no saben ni imaginar-se’n els beneficis (no puc evitar recordar els anys previs a les interfícies de computació gràfiques i com la gent, professionals inclosos, no podia imaginar fins a quin punt els hi canviarien la vida, per més que els que sí ja hi estaven exposats ho repetissin). De manera, que sembla lògic pensar que de fet, no tenen per què interessar-se per quelcom que ni entenen.

La casualitat volgué que després de potser set o vuit anys de feina en el Fons, i quan s’estava a prop del miler de documents, un grup d’investigadors de la nostra alta edat mitjana tingué la idea de fer una iniciativa de caire ‘prosopogràfic’ (no en el sentit estricte del terme, sinó en l’habitual de mirar d’estudiar només les figures rellevants, en el cas aquest, la noblesa protocatalana a partir dels veguers si no recordo malament). Sent el Fons Cathalaunia l’únic precedent local estrictament prosopogràfic que podien esmentar i tenint el gust de conèixer alguns dels participants varem estar oberts a qualsevol tipus de col·laboració possible (de fet, es van proporcionar algunes dades preliminars del Fons – que qualsevol podia, i pot,  treure del web quan vulgui -). Tinc entès que la tesi d’en Vergés estava en la línia d’aquesta iniciativa, centrada però en el seu cas, en el subconjunt relatiu al comtat d’Urgell. Però el fet, és que el tema quedà aturat allà, el silenci fou la seva continuació, i la tasca del web cathalaunia.org tombà inesperadament vers la secció Ibèrica (el Corpus Ibèrica, ho hem comentat llargament en aquest bloc). I així fins ara. L’any passat en Vergés defensà la seva tesi, però no ha estat fins aquest que el text ha estat obert al públic, que és quan n’he tingut accés, el mes passat. D’aquí aquest comentari.

Urgell

Per el que fa al treball d’en Vergés, centrat en la noblesa urgellenca (simplificant: comtes i vescomtes), la documentació, i de retruc, el nucli del valor del treball, comença a ser rellevant a partir del primer quart del segle X, i per tant el gruix del seu univers documental, no existent -encara- en el Fons Cathalaunia , de manera que no en parlarem aquí (tot i que sí em consta que en opinió d’experts en aquest àmbit el treball és certament notable). Sí però parlarem de les arrels, dels orígens de dita noblesa, una secció que la tesi resol en to menor a base de repetir acríticament el consens historiogràfic actual.

Una de les bondats de tenir feta la prosopografia d’un context és que et permet verificar més o menys fàcilment algunes de les afirmacions que es fan en altres treballs. En el cas del Fons Cathalaunia, actualment es contemplen identitats personals, toponímia i onomàstica, i tot i que fins ara només s’ha tractat en profunditat un interval temporal limitat (885-914 amb quasi un miler de documents), ja permet a qui vulgui verificar en línia no poques coses sobre aquest context. He de insistir, no hi ha pas teoria en el web cathalaunia.org, ni cap reconstrucció o anàlisi històrica, sols dades, tant sols els ‘maons’ que es poden fer servir per construir un o un altre edifici teòric, una versió o una altra d’un episodi o context determinat.

Tornant a la tesi. Fa uns mesos es comentava en aquest bloc una sèrie recent de documentals televisius sobre els primers comtes catalans, feta amb l’assessorament d’alguns dels millors historiadors del període (comtes.cat). El resum n’era: no m’agrada la novel·la històrica. Doncs llegint aquesta part de la tesi he tingut la sensació d’estar llegint el guió de la sèrie; tal qual. Amb un afegit: com em va ensenyar un historiador amic, de vegades l’esbiaix es veu més en el que es calla que en el que es diu, en qui no es cita que no pas en qui sí es fa. El que dèiem abans de la importància de l’acatament del consens i del seu control (ai les capelletes…!).

Repassem breument algunes de les afirmacions que es fan en la part inicial de la tesi, fins en primer quart del segle X, mirant de comparar-les amb les dades presents en el Fons Cathalaunia.

D’entrada, sobta que una tesi doctoral sobre la primera noblesa urgellenca ignori el seu precedent més directe: Villanueva, Jaime : 1976 : “Memorias cronológicas de los Condes de Urgel”. Una obra que va ser comentada en aquest bloc precisament l’estiu del 2016, mentre s’estava en contacte amb alguns dels responsable de la iniciativa prosopogràfica que dèiem. D’en Villanueva, la tesi sí recull el seu inevitable Viaje literario, però incomprensiblement ignora les opinions del valencià sobre els inicis del comtat d’Urgell…!? De ben segur que si l’hagués tingut en compte, la primera part de la seva tesi hauria millorat sensiblement, i és que una de les mancances sistèmiques d’aquesta part és que va repetint les opinions habituals sobre el període sense però donar en cap cas les veus contràries, que també existeixen.

És un detall, segurament un lapsus, però resulta xocant que en una tesi doctoral sobre Urgell a l’hora de transcriure la traducció catalana de la introducció de la GCB, es confongui el riu Tet amb el Tec. Però anant a coses més serioses, la tesi dóna com un fet la idea que els comtats d’Urgell i Cerdanya eren una única entitat i que no es separaran fins el segle X. Ara, per dir això, ha d’elevar a invenció els documents fundacionals de Santa Maria de Ripoll[1] – ‘efecte hipercrítica’-, i per el que fa al cas de Cerdanya sembla ignorar el relat del trasllat de les restes de Sant Vicenç feta en la dècada dels 860 si no recordo malament, i on Salomó es explícitament descrit com “Cerdaniensi comite” -‘efecte túnel’-. I és que la tesi segueix la moda, en voga des de fa uns quantes dècades d’eliminar selectivament de l’anàlisi els documents sospitosos d’haver estat alterats. El resultat, més que previsible tota vegada que l’alteració documental és més la norma que no pas l’excepció en la documentació anterior al segle X, és que es perden dades fonamentals i es creen miratges innecessaris (com creure que les denominacions territorials segueixen patrons d’ús ben establerts en la documentació o que se’n pot fer una lectura diacrònica de traç fi[2]). En una qüestió tan difusa com el naixement (o no) dels comtats, una millor comprensió de la gestió del poder és imprescindible per mirar d’entendre el context i la seva evolució, així com cal examinar la documentació de forma conjunta, no només aïlladament, per tal de procurar no caure de quatre potes confonent l’absència d’evidència amb evidència d’absència (en aquest bloc ho hem apuntat precisament en parlar dels documents de Santa Maria de Ripoll i de Sant Joan de les Abadesses, les heretats de Radulf i Emma). La lleugeresa en el tractament[3] sumada al miratge d’unes dades parcials han de combatre’s amb el corresponent esforç de comprensió del context si no volem acabar parlant més del que els del segle XXI opinem del segle IX que no pas del segle IX en si.

Un altre exemple d’aquesta superficialitat a l’hora d’atribuir falsedat a documents que presenten informacions no concordants amb la tesis defensada, la trobem per exemple en el comentari sobre la donació del comte Guifré al monestir de Tresponts. El fet d’ignorar el testimoni d’en Villanueva, que deia haver-lo vist en original anterior al segle X, fa obviar d’entrada un document rellevant en el context que s’està estudiant. O igualment xocant, el cas del document suposadament del primer quart del segle X, vist per en Bofarull però posteriorment perdut, un capbreu dels bens de Santa Maria de Ripoll que fa bona les informacions dels documents fundacionals del monestir i que mostra un Borrell fill d’un comte Sunifred d’Urgell  però que en la transcripció feta per Abadal difereix de la d’en Bofarull per canviar-ne la puntuació i difuminar convenientment la filiació d’aquell possible Borrell incògnit amb el d’Urgell[4]!!

Dues consideracions d’ampli espectre sobre la interdependència documental que crec cal remarcar.

En un primer moment, el fet de detectar que la literalitat d’un document no es correspon amb la data que presenta, lògicament ha de fer sospitar del seu contingut. Podem pensar doncs que el document, com a mínim,  ha estat alterat en una data posterior, fins aquí cap problema. Ara, anar més enllà i passar de la refacció (més o menys interessada) a la invenció, i per tant a que les dades que presenta poden no tenir res a veure amb la realitat, provoca un canvi qualitatiu, ja que si diem que són dades generades o pròpies del moment de la refacció (sovint perquè situar-les en la data que el document presenta pot resultar contradictori amb la reconstrucció dels fets que es fa) això obliga a encadenar temporalment les referències creuades que presentin, i crear un autentic castell de cartes, on una atribució de falsedat depèn d’una altra. És a dir, les conseqüències de considerar ‘inventats’ els documents amb senyals d’alteració, força a anar construint un edifici teòric cada cop més i més fràgil i improbable. Contra això, cal fomentar, com repetim, l’anàlisi conjunta dels documents, o si es vol, de forma inversa, remarcar l’obligatorietat de donar una explicació raonable (etiològica i factual) a les coincidències existents en les dades que es pretenen ‘inventades’, quelcom que no s’acostuma a fer (i és ben normal, tota vegada que usualment es impossible atesa l’habitual natura tautològica de l’atribució d’invenció). En poques paraules: quants més ‘falsos’ necessiti una teoria per existir, més dèbil i improbable és.

Hi ha un altre aspecte bàsic que s’acostuma a obviar en l’establiment de les filiacions documentals i que obliga a emprar-les amb una cautela extrema com eina de detecció de manipulacions o falsificacions. Ens expliquem. Si trobem que un document B, conté fragments rellevants d’un altre document A, anterior, d’entrada és lògic creure que B és una derivació de A, oi? El que no es remarca gaire bé mai és que aquesta afirmació només és vàlida al 100% si coneixem tots els documents anteriors a B. Dit altrament: cal multiplicar la fiabilitat d’una derivació documental per el percentatge entre els documents anteriors a B que ens han arribat i que per tant podem tenir en compte, respecte als que hi haguessin quan es confeccionà B; coeficient d’incertesa que també cal lògicament aplicar a l’hora de fixar temporalment una literalitat donada. De manera que si diem, per exemple, que un document de l’any 888, ha de ser fals perquè presenta fragments d’un de l’any 977, cal afegir que la probabilitat que això sigui efectivament així és baixa, ja que malauradament el percentatge de documents que han sobreviscut al pas dels temps és molt petit (de fet, tenim dificultats serioses fins i tot per poder-ne donar una xifra raonablement aproximada). És a dir, que el document de l’any 888 pot ser una refacció posterior a l’any 977, o no (a priori res impedeix, per exemple, que hi hagués hagut un document O de l’any 920 – o 850 – que ja presentés aquestes literalitats o conceptes i que no ens hagués arribat).

Acabem aquest breu mostreig amb un comentari en positiu. En la tesi es menciona l’origen incert del bisbe Nantigis (un nom certament inusual en el context). Encara no hem tingut accés al treball d’en Baraut que cita en Vergés en nota, però sent un dels personatges del context ja processat en el Fons Cathalaunia, es pot comprovar que de gent amb aquest nom només en figuren dos: un prevere i escrivà que consignà la consagració feta per el mateix bisbe Nantigis de Sant Jaume de Frontinyà, i el propi bisbe. La conjunció de dos religiosos junts amb un nom tan inusual, fa sospitar una relació (tal vegada familiar?) entre ells. Però anant al perfil del bisbe, en el Fons hi figura una menció l’any 897 (poc abans que el bisbe aparegui documentalment) on en un dels documents ‘alterats’ referits a un suposat concili de Portus, apareix un arxipreste Nantigis, que bé podria tractar-se del futur bisbe. Tot i que el document no és original, els personatges que hi figuren, per exemple, l’escrivà Modicus Georgius, sí apareixen en altres documents i les repeticions de grups d’homònims fan que la seva identificació com el futur bisbe sembli ser la hipòtesi més econòmica amb les dades conegudes.

Coda

El corol·lari d’aquest apunt és força simple. En Ciència, les dades generades per una investigació serveixen per treballs futurs, són, han de ser, públiques i d’abast obert. Els esforços es sumen i es busca tan com es pot la sinergia entre les investigacions. El treball d’en Bosch va en aquesta línia i proporciona quantitats de dades que poden ser re-utilitzades. El d’en Vergés, segueix el mètode clàssic de les Humanitats, on les dades que s’ha emprat per fer la investigació es consideren una propietat ‘privada’ i no es publiquen i per tant no hi ha reutilització possible ni verificació fàcil. Em consta que en Vergés s’ha repassat tota la documentació del context i n’ha extret les dades rellevants per la seva tesi (una feinada). El problema, és que el proper que vulgui explorar aquest mateix tema haurà de tornar a fer tota la feina, i així es van malbaratant esforços. Certament estem davant d’un cercle viciós: no es publiquen les dades perquè no s’ha fet abans ni hi ha el costum ni els mitjans per fer-ho, i no hi ha costum ni mitjans perquè els investigadors no volen fer-ho Un establiment prosopogràfic públic, de tots els documents altmedievals, pot ser una bona manera de començar a trencar-lo, i fer que el treball d’un no hagi de ser inútilment repetit per el proper. És de sentit comú!

Finalment, de la lectura de les dues tesis aflora un desideratum conjunt:  cal aprofundir sempre en l’intent de comprensió del context estudiat. Quelcom que lògicament només vindrà de la formació i l’experiència acumulada. Potser demanar a un doctorant jove certs nivells de sofisticació analítica es pot considerar excessiu, però sí cal insistir que també en això, la lectura dels historiadors passats, per més ‘superades’ que puguin semblar les seves afirmacions, és un mestratge imprescindible.

Notes

 • [1] De la consagració de Santa Maria de Ripoll tenim tres testimonis: versió curta (usualment considerada la versió més original), més la llarga i una gesta que habitualment es consideren texts posteriors (tot i que tots tres diuen ser fets el mateix dia). Però l’anàlisi conjunta d’aquest texts, més els dels documents relacionats i els propers en el context (per exemple, els fundacionals de Sant Joan de les Abadesses) revela una coherència que fa que la teoria de diverses manipulacions fetes un segle més tard, resulti altament improbable.
 • [2] Entre els continguts del Fons, un exemple de la flexibilitat de les denominacions territorials podria ser la venda d’un palatia l’any 895 al Vallès, on s’equiparen els termes territorio i comitatu:

  … in territorio Valleses , infra termines de villa Meserata , palacia cum curtes & ortos & terras cultas & incultas & linares cum illorum pomiferis , qui sunt in iam dicto comitatu Vallese , in iam dicta villa Meserata

  No em consta que ningú hagi postulat mai l’existència d’un comte del Vallès a finals del segle IX, oi?

 • [3] Per exemple, a la p.76 s’afirma que Santa Maria de Pons no fou conquerit fin a finals del segle X i que la menció que es fa d’ella en la gesta del 888 com una propietat en la marca, és una dada de finals del X i no del IX. Aparentment el fet de no aparèixer en un diploma de l’any 938 però sí en un del 982 es prova suficient per invalidar el testimoni explícit dels documents..!? Francament no m’és gens difícil imaginar motius per els quals una propietat pugui aparèixer o no en un diploma reial i certament és una raó insuficient per ignorar un testimoni literal.
 • [4] Un exemple de com les literalitats poden alterar-se per mirar de fer-les encaixar amb una certa reconstrucció del fets, la podem trobar als Catalunya Carolíngia (osona, falsos D.X). El text (tret d’Abadal i ell al seu torn d’Olzinelles) hi diu:

  ..id est Rodulfus episcopus Sancte Marie Urgillitanensis, Georgius Ausenonsis episcopus, Miro comis Cerdaniensis, Soniarius comis Barchinonensis vel Ausonensis, cum eis quoque Borellus filius, Suniefredo comis Urgillitanensis, necnon et domna Emma abbatissa…

  Peró segons en Bofarull que sí veié el pergamí original i que opinava que efectivament era del segle X, hi deia (Los condes de Barcelona vindicados 1,p.70):

  …id est Rodulfus episcopus Sancte Marie Urgillitanensis, Georgius Ausenonsis episcopus, Miro comis Cerdaniensis, Soniarius comis Barchinonensis vel Ausonensis. Cum eis quoque Borellus filius Suniefredo comis Urgillitanensis, necnon et domna Emma abbatissa…

  Segons els Catalunya Carolíngia al costat dels bisbes Rodolf i Jordi i els comtes Miró i Sunyer hi havia un ‘Borrell filius”, el comte Sunifred i l’abadessa Emma, tres persones, mentre que per en Bofarull eren només dos, el Borrell fill del comte Sunifred i Emma. La lectura d’en Bofarull és clarament preferible, per ser més planera i per haver estat feta a partir de l’original; però es veu que com que no coneixem cap Borrell fill de Sunifred d’Urgell i el text a més fa bona explícitament la gesta de Santa Maria de Ripoll, el document ha de ser un fals de finals del X i es pot forçar la lectura per mirar que el Borrell aquell sigui el fill de Sunyer de Barcelona (tot i que encara potser no havia ni nascut en el context del document, – aprox. 918-). No sabem si Sunifred tingué o no un fill anomenat Borrell, potser sí, potser no, potser fou un lapsus de l’escrivà i en comptes de Borrell hi anava un altre nom, qui ho sap? Però el testimoni de l’única persona que sabem que va llegir el pergamí original, en Bofarull, no pot ser obviat i precisament per això,  potser el més preocupant de tot plegat sigui que l’edició dels Catalunya Carolíngia no recull la seva lectura!

Anuncis
Publicat dins de anàlisi històrica, Borrell fill de Sunifred, cathalaunia.org, concili de Portus, falsos, Fons Cathalaunia, Josep Maria Boch i Casadevall, Modicus Georgius, Olèrdola, Oliver Vergés i Pons, Sant Jaume de Frontinyà, Sant Joan de les Abadessses | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2018-juliol a cathalaunia.org

Juliol ha estat un mes de sorpreses a cathalaunia.org. En negatiu, per ser accidentat, i en positiu, per ser més actiu que no pas s’esperava. Aquí, obviarem la part negativa i ens quedarem amb la positiva, que en conjunt és força més rellevant. De fet, hi ha tant a comentar, que la intenció és fer-ne un apunt propi, de manera que en aquest capbreu mensual ens limitarem a lo més bàsic.

Comencem per  un detall que potser no sigui més que una casualitat. Hem estat comentant aquests darrers mesos el tema dels enllaços permanents dels registres bibliogràfics accessibles des de Internet i els problemes derivats de no honorar la seva natura permanent. Doncs aquest mes es pot veure que la Biblioteca de Catalunya ha canviat el text d’aquests enllaços, retirant l’adjectiu ‘permanent‘ i canviant-lo un de -aparentment- menys constringent com: ‘directe[1]. Potser no sigui més que una casualitat, ja que és evident que  l’imperatiu d’honorar un enllaç permanent no depèn de com s’etiqueti, sinó que neix de la seva natura, del fet de ser una manera estable al llarg del temps per accedir al registre en qüestió. Però no puc negar que quan ho he vist he pensat immediatament en barbes i veïns i m’ha semblat sentir un llunyà “Ai, ai, ai…”. Toquem fusta.

Per el que fa a la secció dedicada a l’Alta Edat Mitjana, que és la que ha rebut la inesperada activitat del mes, s’han localitzat un parell més de referències documentals anteriors a l’any 915 que fins ara havien escapat l’escrutini. No estan incorporades encara en el web, però ja estan en la cua de processament – per quan es pugui reprendre -. També s’han produït algunes millores puntuals en les dades actuals, i el més rellevant, s’ha pensat en una millora de llarg abast en la gestió dels esments documentals de cada un dels ítems (prosopogràfics i toponímics) que el Fons Cathalaunia presenta. És només una idea, però cal la pena explorar-ne la seva efectivitat; ja en parlarem quan hi posem fil a l’agulla.

La Bibliografia és, però, la secció que millor reflecteix l’activitat del mes. S’hi han incorporat unes quantes tesis doctorals de manera que tot i no tenir gaires entrades, no és un mes precisament lleuger. De les reflexions que la seva lectura ha provocat en parlarem en un apunt proper, perquè hi ha teca i tela.

Com és habitual, llistem les incorporacions del mes, per seccions[2]:ta.

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 27.387 pàgines consultables.

 

Notes

Publicat dins de Bibliografia, Biblioteca de Catalunya, cathalaunia.org | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

2018-juny a cathalaunia.org

S’acaba juny i seguint les previsions continua la parada en l’activitat a cathalaunia.org. Probablement, fins passat l’estiu que tot just ara comença no es pugui reprendre la incorporació de nous continguts. Mentre, poca cosa i no precisament bona.

Ja havíem fet notar en aquest bloc que els ‘enllaços permanents‘ de la bibliografia de la UAB havien deixat de funcionar. Aparentment a finals de l’any passat es canvià el sistema informàtic i els enllaços ‘vells’ eren redireccionats a unes adreces que no existien (intercalant-hi un directori ‘/web’ entre el domini i l’identificador de l’entrada bibliogràfica).  Havent preguntat al personal se’m dirigí a l’apartat OPINA UAB del propi formulari de cerca de la biblioteca de la universitat per preguntar sobre aquesta disfunció.

Aquest mes he rebut resposta i és dolenta, francament dolenta. Sembla ser que la UAB està disposada a no honorar els enllaços permanents vells! La resposta diu que cal reescriure’ls canviant el domini ‘cataleg.uab’ per ‘catalegclassic.uab’. O sigui que una biblioteca d’una universitat de primer nivell està disposada a fer el ridícul més espantós invalidant les seves pròpies adreces permanents…! Si no ho veig no m’ho crec. I el que eleva el ridícul a kafkià és que ho poden evitar de forma trivial ajustant la configuració dels seus servidors web, només cal que en lloc d’inserir-hi un directori ‘/web’ com fan ara, redireccionin al subdomini ‘catalegclassic’, tot plegat una directiva d’encara no 40 lletres .

No sé que és pitjor, si mirar-ho per la banda bibliotecària, on una institució pública decideix dinamitar la seva pròpia informació i caure en el descrèdit més absolut (si es passen per el forro els enllaços permanents vells, què impedirà que demà facin el mateix per els nous?). O per la informàtica, on un trivial redireccionament web es manté en l’error i no es vol corregir. Potser els responsables de la biblioteca no s’adonin de la importància dels enllaços permanents (són els ‘totxos’ dels edificis d’informacions creuades que subministra el valor afegit a Internet), i potser per els informàtics, el detall trivial d’un redireccionament web mal fet és nimi i no mereix ni atenció. La suma però de les dues incompetències resulta devastadora: en la funcionalitat, per els usuaris i en la credibilitat de la institució mare, la UAB.

No es tracta tant sols de la típica descoordinació entre departaments tan pròpia de la mentalitat funcionarial, que ja seria prou greu, el tema de la gestió de la informació dels usuaris mostra símptomes encara més preocupants.

Feia mesos que no tenia oportunitat d’anar a consultar la Biblioteca d’Humanitats de la UAB, aquest més hi he pogut anar i m’han sorprès els canvis a pitjor que s’hi estan fent. L’epítom? Els grans perdedors són l’anonimat i la privacitat, dos drets característics de la res pública, que es veuen cada cop més arraconats en ares als beneficis de Mammó.

D’entrada, ja fa mesos que es va començar a canviar el sistema per fer fotocòpies, que era de pagament anònim, per un de tarja personalitzada, i amb pagament afegit si no formes part de la institució (t’has de ‘fer amic’ de la UAB – Ah, la ironia! – ); amb tot, però, encara es mantenen algunes màquines amb les targes anònimes d’abans. Però el canvi més radical ha estat en els ordenadors per fer cerques, que ara requereixen, sí o sí, una identificació per fer-los anar. Si més no, a la UB quan van fer un canvi similar van deixar alguns ordenadors ‘oberts’ per poder consultar el catàleg, en la UAB, ni això, o t’identifiques o no pots ni cercar un trist llibre.

L’excusa habitual per aquesta mena de restriccions és doble: per una banda hi ha l’argument de ‘la universitat per els universitaris’ que vindria a ser com la fal·làcia de ‘si no has fet res dolent no tens res a témer’ ja que viola la natura pública de la institució, i per l’altra, que ‘identificant a la gent es pot donar un millor servei’, un argument que podria tenir algun sentit si no negués el bé bàsic primordial i a més, amagués un inconfés interès crematístic.

En primer lloc, per la reducció dràstica del nombre d’ordenadors disponible i de la reducció del seu ús, un estalvi considerable en la factura de manteniment (per exemple, en la biblioteca d’Humanitats hi havien una desena de màquines a disposició del públic i hi havien hores que treien fum – el mateix que passava a la UB -, i ara, no sé si eren tres o quatre màquines, totes elles inactives, només demanant identificació. Però això és la xocolata del lloro, el negoci gros jo diria que està en la venda de dades del personal.

Tenir els usuaris identificats permet saber les seves cerques i la seva activitat, i aquesta és una informació valuosa. El petit detall que fer això viola la natura pública de la institució i el dret a la privacitat dels usuaris no sembla importar[1]. En el cas de la UAB, és tan descarat que resulta que si ets usuari de la universitat (docent o alumne) et pots identificar amb el teu identificatiu, i si  no, amb un compte de… Google!

La universitat fent-li el joc al Big-Brother orwellià, és quelcom que no m’hagués pensat, i la sorpresa resultà de lo mes desagradable (i el personal bibliotecari no feia pas bona cara tampoc al comentar-me el ‘nou sistema’). No puc entendre com els rectors d’una institució a la que aprecio com és la UAB, poden cometre errors tan garrafals: d’estratègia, violant la seva natura pública – i per tant forçosament respectuosa amb la privacitat i l’anonimat -, i d’implementació, deixant que les seves biblioteques facin el ridícul de no honorar ni les seves pròpies adreces permanents per pura incompetència. Tant de bo algú es desperti i faci un cop de timó…

Que lluny està tot això de les propostes que fèiem en aquest bloc sobre el paper de les universitats en una societat del coneixement tot just fa un parell d’anys!

Tot plegat és un exemple més de com es van eliminant drets bàsics per beneficiar uns pocs. De nou, la posició que sembla més adequada és la que va formular Richard Stallman ja fa uns anys i encara perfectament valida: els governs haurien de prohibir la recol·lecció de dades dels usuaris – tret de casos puntuals fets sota supervisió judicial -. És trist constatar com de cert és que els drets, si no es defensen, es perden.

Com en els darrers mesos, sols la Bibliografia ha rebut alguna dada nova.

Llistem les minses incorporacions del mes, per seccions[2]:

Secció Bibliografia de l’Època Visigoda:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 27.374 pàgines consultables.

 

Notes

 • [1] És com les noves regulacions europees que diuen que són per protegir la privacitat i que de fet, serveixen perquè algunes empreses facin el gran negoci gestionant la informació dels usuaris a un preu mòdic. Per posar un exemple, tots hem vist com la majoria de webs de mitjans de comunicació europeus han hagut d’incorporar un advertiment conforme fan servir cookies (és a dir que col·loquen informació en els ordinadors dels visitants). Només dos detalls a remarcar: 1) La gestió de les preferències de privacitat dels usuaris (quelcom que la nova llei exigeix) ha esta externalitzat en unes poques grans empreses, centralitzant així de facto tota aquesta informació ‘sensible’, i 2) La majoria de webs ni tant sols donen l’opció de no acceptar, i fins i tot hi han webs que si no prems acceptar, no tens accés als continguts. La filosofia dels EULA, (end user license agreement), les llicències d’ús dels programes que tothom accepta sense llegir-se, i que volen dir que no posseeixes el programa que has comprat sinó tant sols el dret d’ús que el fabricant et vol donar,  aplicades a l’accés als mitjans de comunicació. Tot un avenç! Orwell es quedà curt, molt curt.
 • [2] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de Bibliografia, cathalaunia.org, cookies, EULA, Google, Orwell, Richard Stallman, UAB, UB | Etiquetat com a , , , , , , , , | Deixa un comentari

2018-maig a cathalaunia.org

Maig, tal i com es preveia,  ha estat marcat per la síndrome de l’encefalograma pla per el que fa a la recerca i incorporació de nous continguts al web cathalaunia.org. El curiós és que si després de més de 9 anys d’activitat literalment ininterrompuda, es tenien ganes de fer vacances, el destí ha decidit precipitar un període de desconnexió forçada però sense l’aspecte lúdic propi d’un temps d’oci, ja que l’activitat ha canviat de natura però no d’intensitat. De manera que les ganes de tornar a l’estudi ja hi són, però les de descansar no han parat de créixer. Ja veurem com es resol tot plegat, ja que encara n’hi ha per un temps.

A semblança del mes passat, només la Bibliografia ha estat de nou l’única àrea del web amb alguna incorporació, si bé amb encara menys dades. Sí però comentar que entre les poques incorporacions del mes ha destacat un nom: Josep Maria Salrach. Per una banda al costat de Tomàs Montagut, en un volum de la col·lecció Textos jurídics catalans amb un recull de documents de títol força explícit: Salrach i Marès, Josep Maria + Montagut i Estragués, Tomàs : 2018 : “Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval. Col·lecció diplomàtica segles IX_XI” : Textos Jurídics Catalans : , i en solitari en un article també de titulació força entenedora:  Salrach i Marès, Josep Maria : 2018 : “L’Assassinat de l’arquebisbe Ató (971) i les lluites pel poder en els orígens de Catalunya” ; n’ajuntem un breu comentari sobre cada un d’ells.

Que en Salrach s’ha dedicat aquest darrers temps a estudiar els aspectes ‘jurídics’ (en un sentit ampli) de la societat catalana altmedieval no és cap secret. De fet, farà uns anys ja varem comentar en aquest bloc el seu, llavors, darrer llibre sobre aquesta temàtica: Salrach i Marès, Josep Maria : 2013 : “Justícia i poder a Catalunya abans de l’any mil” ; el nou volum presenta un recull força complert dels documents originals i serà de ben segur una ajuda per a  l’estudiós de la justícia altmedieval catalana([1]). L’obra es pot trobar a Internet, fet que m’ha fet pensar en com la digitalització va avançant en la societat, tota vegada que recordo clarament les reticències de fa uns anys dels mateixos professionals a posar a disposició del públic les transcripcions dels texts originals (amb la diguem-li ‘ben intencionada’ excusa de la protecció dels drets dels transcriptors). Probablement la tasca feta des de webs com cathalaunia.org i altres iniciatives semblants a països veïns hagi fet entendre que dificultar l’accés a les dades (un vici força estès en l’estudi de les Humanitats) és el negoci d’en Robertamb les cabres i no resulta acceptable en les societats avançades del segle XXI. Encara hi ha força camí a fer, per exemple, sense anar més lluny, una iniciativa, en aquest cas espanyola que també promet recollir els texts altmedievals de natura jurídica  i fer-los accessibles des de Internet des de l’any passat, PRJ , promet mostrar las literalitats del texts, però a l’hora de la veritat el que diuen en les seves pàgines no funciona i fins on he sabut mirar, no mostren els documents([2]).

El comentari sobre l’article de l’assassinat d’Ató ha de ser fet en primera persona. L’acte de lectura a l’IEC havia estat anunciat en aquest bloc i a més de la voluntat, vaig tenir l’oportunitat d’anar-hi.  Més enllà de dir que la sala Pere i Joan Coromines es quedà petita i que tant l’acte com la lectura foren certament ben celebrats, em resultà especialment reconfortant trobar-me amb els tres ‘mentors’ que Clio ha tingut a bé donar-me. És una rara i felix circumstància tenir-los tots tres en un mateix metre quadrat, i a més, el mateix dia que en Salrach reconeixia públicament que les tesis d’en Ramon Martí sobre el tema de l’article (en essència, que el neòfit i lletrat comte Miró Bofill fou l’instigador de la mort del bisbe Ató) eren les que, ara, li semblaven més encertades. Tenint cadascú de nosaltres més d’una joventut a cada cama, fou reconfortant compartir el reconeixement de la necessitat de sumar esforços i construir ponts entre les illes dels treballs personals davant la imperiosa sentència del: ars longa vita brevis. Tot plegat, una tarda ben bonica.

Com mana la costum, llistem les incorporacions del mes, per seccions[3]:

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia sobre Judaisme

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 27.365 pàgines consultables.

 

Notes

 • [1] Havent incorporat en el Fons Catahalaunia, alguns dels documents publicats,resultava impossible no comprovar la informació presentada, i anar per exemple a un dels documents més representatius de la col·lecció: el judici de Vallfogona del 913. El resultat no és òptim, si mes no per el que fa al regest; es parla de vint viles, quan de fet son vint-i-una i amb una vint-i-dosena exclosa de l’acord.
 • [2] El web és escadusser en les dades i les dates. Tot i que es parla de desenes de milers de documents, la informació accessible ha de ser molt menor tota vegada que no inclou les fonts catalanes.
 • [3] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de Ató, Bibliografia, cathalaunia.org, Cingolani, Fons Cathalaunia, IEC, Josep Maria Salrach, Miró Bofill, PRJ, Ramon Martí, Tomàs Montagut | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari

2018-abril a cathalaunia.org

S’acaba el mes d’abril i continua la parada en l’activitat del web cathalaunia.org. Les circumstàncies extrahistoriogràfiques que impedeixen dedicar-se a afegir nous continguts al web continuen, i per el ritme que porten, més lent del que semblava, tal vegada s’allarguin fins passat l’estiu…

Només la Bibliografia ha estat de nou l’única àrea amb alguna incorporació. Lectura desorganitzada i intermitent, però lectura al cap i la fi. Només un comentari relacionat amb la secció per fer notar una disfunció que es va detectar ja fa temps però que encara continua i no he tingut ocasió de donar-ne notícia en persona als seus responsables.

Seguint el principi lògic bàsic de donar una adreça estable a Internet a cada una de les dades (URI en termes tècnics), els registres bibliogràfics presenten per a cada llibre, cada entrada, cada registre, una URL permanent per poder accedir-hi telemàticament (sota l’etiqueta: enllaç permanent). El web cathalaunia.org fa servir aquestes URLs extensivament per fonamentar les dades que presenta, i en el cas de la bibliografia, una de les biblioteques correspon a la UAB. Doncs bé, sembla que la universitat està canviant el sistema de gestió de dades bibliotecàries (és el que té la informàtica, el canvi és constant) i adoptant unes noves ‘adreces permanents’. El problema és que amb el canvi les adreces permanents velles han deixat de funcionar. Posem un exemple a boleio.

L’entrada a la revista Recerques del Museu d’Alcoi abans del canvi, tenia la URL: http://cataleg.uab.cat/record=b1800740~S1*cat mentre que actualment, és:  https://cataleg.uab.cat/iii/encore/record/C__Rb1270709. Doncs bé, si mirem d’accedir a l’adreça vella (que hauria de continuar funcionant), ens veiem redirigits a l’adreça http://cataleg.uab.cat/web/record=b1800740~S1*cat que no existeix. És evident que el mecanisme de redireccionament de les adreces ‘antigues’ no està funcionant correctament. Tal vegada encara no s’hagi acabat el procés de canvi de gestió de les dades (certament no és un projecte trivial) i estigui pendent de fer, però en tot cas, quedi aquí aquest comentari per deixar-ne constància.

Per variar, llistem les incorporacions del mes, per seccions[1]:

Secció Bibliografia de l’Època Prehistòrica

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia Vària:

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 27.353 pàgines consultables.

 

Notes

 • [1] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de Bibliografia, cathalaunia.org, Recerques del Museu d'Alcoi | Etiquetat com a , , , , | Deixa un comentari

2018-març a cathalaunia.org

Un mes més en ‘parada tècnica’. Març, per el que fa a afegir continguts al web cathalaunia.org, ha estat marcat per una activitat quasi nul·la, però alhora, ha resultat ser un mes curiosament rellevant.

Per una banda, tot i que encara duren les condicions de precarietat que fan la feina poc hàbil ja es veu la llum a final del túnel. Encara hi han etapes a cremar però ara, si més no, es comença a perfilar una sortida. Per altra, els canvis sistèmics incorporats en el web el mes passat, no han presentat dificultats insuperables i el nou sistema es va normalitzant. I per si fos poc, el mes ha portat un ‘descobriment’ d’allò mes personal…

N’hem parlat en aquest bloc, un camp d’urnes ‘al pati de casa’, poca broma. El món és infinit te’l miris per on te’l miris i el tenim a dins, ja ho deia en Qohelet (Ecl 1:13, 3:11 o 8:17[1]), de manera que la sorpresa continua està assegurada si la vols mirar, tot i que al mateix temps també és cert que l’infinit, in/supra-humà per definició, desgasta la forma humana, per això les paraules del rei de Salem resulten tan apropiades.

La Bibliografia ha estat de nou l’única secció amb alguna novetat. Tot i que irregular i espasmòdica la lectura ha pogut continuar. Un comentari personal arrel d’això.

Resulta curiós com en els darrers anys, amb la dedicació a estudiar Història, la lectura s’ha desplaçat completament del paper a la pantalla. El fet de poder ajuntar lectura i anotació (i mecanitzar la consulta tant dels texts com de les notes afegides) ha relegat la lectura en paper al mínim imprescindible. Aquest mes aquest contrast s’ha fet doblement visible: en moure desenes i desenes de caixes amb llibres que difícilment tornaràs a llegir, i alhora, llegir-ne un sobre el primer segle de la conquesta islàmica de la península ibèrica (Collins, Roger J.H. : 1991 : “La conquista árabe 710-797”), que queia de ple en l’àrea d’estudi preferencial (l’alta edat mitjana catalana). El fet de no poder anotar els comentaris i les parts que resulten rellevants, un cop estàs acostumat a poder-ho fer, resulta frustrant perquè veus que serà impossible retenir en la memòria les referències concretes. Més enllà d’això, i ja que n’hem donat el títol, dir que el treball es força interessant, tot i que irregular en la seva profunditat (cosa més que justificable tractant-se d’un context tan ampli). Personalment, em quedo amb la dada genèrica de la influència abbàssida a les nostres terres en la segona mitat del segle VIII. Quelcom que ja s’esperava atenent a les relacions entre el mon jueu i els primers carolingis, però que en Collins documenta força bé des del context islàmic. Sobre la valoració global de les relacions internacionals del moment no hi estaria tant d’acord, però certament és un treball enriquidor.

Com és de rigor, llistem les -poquíssimes- incorporacions del mes, per seccions[2]:

Secció Bibliografia de l’Època Prehistòrica

Secció Bibliografia de l’Època Ibèrica i Romana:

Secció Bibliografia de l’Alta Edat Mitjana:

Secció Bibliografia sobre Judaisme

A fi de mes, cathalaunia.org presenta un total de 27.336 pàgines consultables.

 

Notes

 • [1] La traducció al català és terrible, millor anar a la font hebrea: 1:13, 3:11, 8:17.
 • [2] Es marquen amb (www) les entrades que es poden trobar lliurement a Internet.
Publicat dins de Bibliografia, camp d'urnes, cathalaunia.org, Qohelet, Salem | Etiquetat com a , , , , , | Deixa un comentari

Un camp d’urnes al pati de casa.

Aquest és un altre d’aquells apunts que han de ser escrits en primera persona. Recordo que ja fa uns anys en amical conversa amb historiadors sortí el tema de si era millor dedicar-se a estudiar la història pròpia o l’aliena. Certament, dedicar-se a un àmbit forà et dóna una distància que afavoreix l’equanimitat, però també és cert que la familiaritat amb el context estudiat permet un nivell d’interpretació que algú de fora tindrà molt difícil assolir (de fet, no veiem sovint com els historiadors que dediquen el gruix de la seva tasca a estudiar un país aliè acaben – vulguin o no – mig nacionalitzats?). La balança quedava llavors en algun punt intermedi, tot tenia els seus pros i les seves contres.

Uns anys d’estudi després, he de confessar que m’ha tocat reviure una certa sensació que havia detectat en l’obra de historiadors locals passats, en especial, llegint a Jeroni Pujades: el rar – i a voltes dolorós – privilegi d’observar l’encreuament del treball de Clio amb l’experiència personal, i per tant, la indefugible obligació de donar-ne compte. En Pujades, per exemple, relata com li tocà viure la destrucció del que amb tota probabilitat era la tomba de Guifré-Borrell a Sant Pau del Camp de Barcelona[2]. Per a qui això escriu, un cas semblant seria el fet, comentat en aquest bloc, de ‘redescobrir’ que un element del paisatge natal, com són alguns dels cims nostrats de Montserrat, eren anomenats ‘castell Otger‘ ja en temps de l’abat Oliba, en una referència que difícilment pot ser atribuïda a algú diferent de l’Otger del segle VIIIè  fill del duc bavarès Teodobert que donà lloc al posterior Otger Cataló. De sobte, un element del teu context habitual pren una dimensió històrica que en cap cas haguessis pogut suposar. Si t’hi trobes, tot i la natural prudència, no pots fer-te l’orni, Clio obliga. És evident que aquesta mena d’experiències només poden tenir lloc quan l’historiador estudia un context que li és propi, fet que per una banda no les fa especialment desitjables com veurem tot seguit, i per l’altra, certament no implica que estudiar contexts aliens no tingui els seus propis al·licients historiogràfics, (potser fins i tot millors) però en tot cas, de diferent natura.

Aquest apunt és per deixar constància d’un altre d’aquests encreuaments entre la labor de Clio i el context de l’aprenent. En aquest cas, una necròpolis, un camp d’urnes no documentat en un context tan familiar – o més – per a qui això escriu que la muntanya de Montserrat. El merit de la ‘trobada’ (si és que té sentit fer servir aquest terme per quelcom que té potser 3.000 anys) no és propi, dècades d’excursionisme no m’havien fet veure el que tenia al davant. Ha estat el meu germà, amb una mirada més clara, el que va assenyalar el lloc (Què és allò d’allà?). Una visita posterior va confirmar el que semblava: un camp d’urnes, degradat per el pas del temps sens dubte, però encara evident per una mirada mínimament coneixedora.

Consultats els registres oficials[1], resulta que el lloc no està consignat, i l’amable conversa posterior amb un arqueòleg professional m’indicà els passos a seguir per fer-ho, així com els avantatges i inconvenients derivats. De manera que el dubte ara és: donem part del jaciment, o no?

Com estudiant d’Història del segle XXI, la primera intenció seria dir que sí, sense cap dubte (si no es conegut no pot ser estudiat), però aquí entren en joc el factor de la familiaritat amb el lloc i el de la natura de la trobada: una necròpolis, un cementiri. Un historiador aliè al context, no hauria necessitat anar més enllà; és un testimoni i cal registrar-lo i posteriorment estudiar-lo, però per algú que viu el lloc on hi ha el jaciment com ‘casa seva’ (d’aquí el títol) les coses són força més complicades. I ja avanço que no tinc respostes, de fet, aquest apunt és potser una manera de mirar de trobar-les.

Si no es tractés d’un cementiri no hi hauria cap dubte, ja s’hauria registrat, els avantatges del seu coneixement – i per tant del seu possible estudi – són evidents. Punt. Però en tractar-se d’un camp d’urnes, el seu estudi implica la seva desaparició física. Diguem-ne si us sembla bé, la millor de les destruccions, però destrucció al cap i la fi. I és aquí que la familiaritat amb el context fa insuportable la possibilitat de veure’s, ni que sigui de forma indirecta, relacionat amb la seva destrucció. Trencar la pau d’un lloc sagrat que fa potser 3.000 anys que roman inalterat i causar-ne la seva desaparició no és una opció.

No es tracta sols del respecte degut als propis avantpassats (ni que sigui de forma metafòrica), és quelcom més profund – els amants de la natura m’entendran -. Hi han llocs (boscs, colls, roques, cales, etc.) que són santuaris naturals; indrets, tot i que siguin petits o aparentment anodins, que les consecutives generacions han dignificat de forma especial i que es perceben ‘especials’ en la experiència estrictament personal. No és una qüestió ‘cultural’ o simplement ‘d’idees’ o pitjor encara, ‘de creences’. La Natura, el nostre medi natural primari, interacciona amb els essers vius a tots els nivells, la gran majoria molt més enllà de la racionalitat o la ment humana. L’impacte, la relació dels essers vius amb el seu entorn ve i va de llocs que estan molt més enllà de les paraules i que refusen categorització. La Humanitat així ho ha recollit des dels temps més reculats (pensem per exemple en el xamanisme).

Una necròpolis en un lloc ‘sagrat’ (si el terme desperta connotacions indesitjades, poseu-li ‘especial’ o ‘peculiar’ si voleu) és quelcom molt significatiu, massa, ja que és l’indret que les societats passades van triar per dedicar-lo al descans ‘etern’ dels seus (que no deixen de ser els nostres, ja que tots estem cridats al seu costat), un veritable ‘més enllà’ en l’aquí, un país del morts en el regne dels vivents. Hom pot reduir-se a la seva dimensió mental i refugiar-se en un materialisme reductor, i per tant ignorar coses com espais ‘sagrats’ o l’origen i destí de les consciències, la vida i la mort; però és una opció pròpia d’urbanites, de gent aliena a l’experiència amb la Natura, que és justament l’antítesi del que estem parlant: un llogaret natural reservat durant mil·lennis al repòs de les restes de persones. Les concepcions ‘religioses’ fan molt curt per acostar-se a aquestes dimensions de les Humanitats (el monoteisme dels darrers 2.000 anys lamentablement ha reduït l’innombrable a quelcom tan simple com la fe), pensem potser més aviat en els tempestarii de les fonts medievals o el llobaters de fa tot just un segle. La vida està farcida d’experiències més enllà de la racionalitat o la ‘creença’. Sense anar més lluny, no passem els humans un terç de la nostra vida dormint i somniant? I anant-hi, estem parlant d’experiències vitals inusuals en les societats occidentals modernes però ben quotidianes en les antigues o en les que encara ara viuen de cara a la Natura. És això el que una necròpolis mil·lenària en un recer singular evoca, i si te la trobes al pati de casa, per dir-ho així, la seva destrucció esdevé una idea inacceptable.

Hom pot dir que més enllà de la acció que un faci o deixi de fer, la destrucció d’un lloc antic pot arribar – i arriba – de forma inexorable[3], però davant la fatalitat del destí la necessitat de fer-li front no decau, ans bé es referma.

El web cathalaunia.org va néixer a partir de l’estudi de l’alta edat mitjana i certament, aquest és i ha estat l’àmbit principal d’estudi durant tots aquests anys (el Fons Cathalaunia) però curiosament, d’igual manera que en plantejar el web la natural continuïtat dels temps dugué a estendre el període a considerar als temps dels visigots, i abans d’ells, al dels romans i encara més abans al dels ibers fins arribar a la prehistòria, és a dir, la Catalunya abans de Catalunya, la recerca ha demostrat tenir vida pròpia, i si farà més d’un any obligà inesperadament a centrar l’activitat en l’altre recull documental del web, les epigrafies ibèriques (el Corpus Ibèrica), ara, que tot i l’enrenou ja s’estava tornant a l’estudi dels temps dels comtes, va i descobreixes que tens un camp d’urnes al pati de casa, i que la secció del web que més infradesenvolupada està, la corresponent a la Prehistòria, de cop et salta al davant i et planteja un tema tant privat i espinós com inesperat. Certament, Clio et porta per uns viaranys que en cap cas t’haguessis imaginat…

Tot i estimar l’estudi de la Història, o més ben dit, potser precisament per aquest amor, no puc propiciar de cap manera que un lloc tan especial sigui destruït; poèticament: crec que Clio tampoc ho vol. Probablement els arqueòlegs no hi estaran d’acord (tampoc acostumen a fer gaire cas dels historiadors, oi?), tot i que em consta que no són pas problemàtiques desconegudes en la seva tasca, però deixeu-me quedar a recer de les Muses, són una companyia força més amable que la miopia materialista.

I és així, com de cop i volta et trobes inesperadament havent de recórrer a contracor a la pitjor de les proteccions, el silenci, per evitar la millor de les destruccions d’una part de tu mateix. Si algú té una solució al dilema serà més que ben rebut.

 


Notes

Publicat dins de Arqueodata, camps d'urnes, cathalaunia.org, I Ching, llobaters, Natura, necròpolis, Sant Pau del Camp, tempestarii, xamanisme | Etiquetat com a , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Deixa un comentari